naslovna > Arhiva novosti > Početak nove školske godine

Početak nove školske godine 06.09.2010.

Za I. razrede u 8.00 sati održat će se sat razredne zajednice (razrednici će upoznati učenike s Pravilnikom o kućom redu, Pravilnikom o ocjenjivanju, Rasporedom sati itd.).

Za II. III. i IV. razrede sat razredne zajednice održat će se u 10.00 sati.

Potrebno je:

1.  Popuniti upisnice u školi (učenici moraju upisati na obrascu ime škole Srednja škola Mate Blažine, niz podataka vezano za njihovo školovanje, nadnevak i vlastoručni potpis).

2. Svaki razrednik dobiva 3 popisa učenika:

a. gdje će se učenik potpisati da je vratio svjedodžbu iz prethodne godine školovanja,
b. gdje će se provjeriti ime i prezime učenika, prvi i drugi strani jezik koji uči, te etika/vjeronauk i informatiku,
c. gdje će se provjeriti svi ostali podaci o učeniku.

3.  Statistiku razreda dužni su razrednici ispuniti do 09.09.2010. (po spolu i po godištu).

4.  Uputnica za praksu su u prilogu za elektromehaničare, instalatere grijanja i klimatizacije, prodavače, automehaničare i II. stupanj.

5.  Obavijestiti učenike o naputku za oslobađanje od nastave TZK-a, a svaki je razrednik dobio 4 obrasca.

6.  Potvrde koje služe za zdravstveno osiguranje, dječji doplatak i sl., učenici sami kupuju u papirnici ili knjižari, popunjavaju i ostavljaju na info-punktu na ulazu u školu.

7.  Potrebno je odmah, već na prvom satu razredne zajednice, izabrati predstavnike učenika u Vijeće učenika (predsjednika i njegovog zamjenika), a predstavnike roditelja u Vijeće roditelja na prvom roditeljskom sastanku, jer se podaci upisiju u e-Maticu.

 

06.09.2010. Sjednica Nastavničkog vijeća održat će se u velikoj dvorani s početkom u 11.30 sati.

DNEVNI RED
1. Informacije u vezi početka šk. g. 2010-2011.
2. Rezultati uspjeha na kraju šk.g. 2009.-2010.
3. Konačni rezultati upisa u I. razrede šk. g. 2010.-2011.
4. Zamolbe učenika
5. Rezultati natječaja
6. Izrada akata (Izvješće, Plan, Kurikulum)
7. Razno

 

Školski kurikulum donosi Školski odbor (krajnji rok 15.09.2010.) na prijedlog Nastavničkog vijeća i prethodnog mišljenja Vijeća roditelja (dostupan svakom roditelju i učeniku na mrežnim stranicama: www.ssmb.hr).

Godišnji plan i program donosi Školski odbor (krajnji rok 30.09.2010.) na prijedlog ravnatelja, na temelju nastavnog plana i programa i Školskog kurikuluma (program izbornih predmeta, izvannastavne aktivnosti i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti, programa i projekata).

Na stručnim aktivima donijeti Izvješće za proteklu i Plan za novu školsku godinu i čim prije poslati u elektronskom obliku ravnatelju ili tajništvu – krajnji rok 10.09.2010.

Operativne i izvedbene nastavne programe, predati do početka nastavne godine – 6.09.2010. voditelju programa u digitalnom obliku na CD-u, ili pak poslati ravnatelju na mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr.


Kod sređivanja pedagoške dokumentacije protekle šk. g. imenike treba donijeti osobno ravnatelju na potpis i potom predati u učeničku referadu.

 

 

Drage učenice i učenici, poštovane kolegice i kolege, djelatnici Škole, sretna vam i uspješna šk. g. 2010.-2011!