naslovna > Kurikulum > Školski i strukovni kurikulum

Školski i strukovni kurikulum

Na temelju čl. 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Srednja škola Mate Blažine Labin objavljuje na svojim mrežnim stranicama Školski i strukovni kurikulum za svaku školsku godinu, koji sadrži nastavne planove i programe Škole, dodatnu i dopunsku nastavu s izvannastavnim aktivnostima i projektima.

Smatra se da je školski kurikulum dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku, ako je objavljen na mrežnim stranicama Škole (čl. 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).

Na prvim roditeljskim sastancima na početku svake nove školske godine razrednici će roditelje upoznati sa dijelovima Školskog kurikuluma koji se odnose na njihov razred.


  2009.-2010.  2010.-2011.      2011.-2012.         2012.-2013.            2013.-2014.             2014.-2015.

 

Šk.g. 2014.-2015.

15.09.2014. Školski i strukovni kurikulum šk.g. 2013.-2014. - pdf

 

Šk.g. 2013.-2014.

Priručnik Zdravstvenog odgoja za šk.g. 2013.-2014. - pdf

13.11.2012. Kurikulum zdravstvenog odgoja - pdf

 

30.07.2010. Hrvatska dobila Nacionalni okvirni kurikulum

Nacionalni okvirni kurikulum - pdf