naslovna > Arhiva novosti > Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2010./2011.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk.g. 2010./2011. (04.06.2010.)

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08. i 86/09.) članka 20. stavaka 1., 2., i 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09.) te članka 28. stavka 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju naučnika (NN 69/04.) ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

ODLUKU O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2010./2011.

I. Ovom odlukom utvrđuje se broj mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola planiranih za upis učenika u srednje škole u školskoj godini 2010./2011. Ovom odlukom propisuje se okvirni broj, veličina i ustrojstvo razrednih odjela, rokovi za upise te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2010./2011.

II. U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2010./2011. upisat će se učenici u skladu s planiranim brojem razrednih odjela i brojem učenika:

A. u srednje javne škole u I. razred programa obrazovanja po javnim potrebama planira se mogućnost upisa za ukupno 53.504 učenika u 2.067 razrednih odjela i to:

1. u gimnazijske programe 12.267 učenika u 448 razrednih odjela ili 23%;
2. u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od četiri godine 21.903 učenika u 802 razredna odjela ili 40,8%;
3. u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije/zanimanja u trajanju od tri i tri i pol godine 4.706 učenika  u 175 razrednih odjela ili 8,7%;
4. u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 10.560 učenika u 398 razrednih odjela ili 19,8%;
5. u programe obrazovanja za stjecanje zdravstvene kvalifikacije 1.136 učenika u 42 razredna odjela ili 2,1%;
6. u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme u trajanju od jedne i dvije godine 135 učenika u 7 razrednih odjela ili 0,3%;
7. u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 722 učenika u 72 razredna odjela ili 1,4%;
8. u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 2.075 učenika u 125 razrednih odjela 3,9%.

Poveznica:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa


Preuzimanje:

Odluka o upisu učenika u I. razred šk.g. 2010.-2011.

Dani otvorenih vrata Srednje škole Mate Blažine - prezentacije

 

Potvrđen plan upisa Srednje škole Mate Blažine: