naslovna > Arhiva novosti > Analiza rezultata ispita državne mature 2010.

09.07.2010. - Analiza rezultata ispita državne mature u SŠMB-u u ljetnom roku šk.g. 2009./2010.

Od 92 učenika naše škole, koji su prijavili ispite državne mature u ljetnom roku školske godine 2009./2010., njih 84 uspješno je završilo 4. razred te ostvarilo pravo pristupanja ispitima državne mature. Ispitima iz obaveznih predmeta: matematike, hrvatskog jezika i stranih jezika pristupili su svi učenici koji su ostvarili to pravo odnosno uspješno završili četvrti razred. Objavljivanje rezultata ispita državne mature završilo je 17. lipnja 2010.

Svi su učenici s uspjehom položili sve ispite.

Prosječni postotak ostvarenih bodova u gimnazijskom programu je za sve predmete viši od nacionalnog osim za višu razinu hrvatskog jezika. Promatrajući ukupne rezultate ispita u gimnazijskom programu učenici naše škole su ostvarili za 9,06% bolji rezultat od prosječnog postotka bodova gimnazijskog programa na nacionalnoj razini.

Prosječni postotak ostvarenih bodova u strukovnim programima je za sve predmete viši od nacionalnog osim za višu razinu hrvatskog jezika i višu razinu engleskog jezika. Promatrajući ukupne rezultate ispita u strukovnim programima učenici naše škole su ostvarili za 4,63% bolji rezultat od prosječnog postotka bodova strukovnih programa na nacionalnoj razini.

Prosječni postotak ostvarenih bodova u svim programima ukupno je za sve predmete viši od nacionalnog osim za višu razinu hrvatskog jezika i višu razinu njemačkog jezika. Promatrajući ukupne rezultate ispita za sve programe učenici naše škole su ostvarili za 5,54% bolji rezultat od prosječnog postotka bodova svih programa na nacionalnoj razini.

(Tekst: Čeda Perko, ispitni koordinator)

Preuzimanje:

Analiza rezultata Državne mature 2010. - pdf

Poveznica:

Sve o Državnoj maturi 2010. - SŠMB

Državna matura: Labinski gimnazijalci ostvarili 9 posto bolji rezultat od hrvatskog prosjeka - Naši foji

Labinski srednjoškolci na maturi bolji od hrvatskog prosjeka - Grad Labin

Državna matura u Labinu - Novi foji

LABINSKI SREDNJOŠKOLCI NA DRŽAVNOJ MATURI BOLJI OD HRVATSKOG PROSJEKA - Labin.com

Labinski srednjoškolci ostvarili odlične rezultate na državnoj maturi - Radio Labin

Fotogalerija: