naslovna > Arhiva novosti > Održan 2. modul usavršavanja ravnatelja srednjih škola


12.11.2010. Održan 2. modul usavršavanja ravnatelja srednjih škola (11.-12.11.2010.)

11. i 12.11.2010. u hotelu AURORA u Malom Lošinju održano je 2. po redu modularno stručno usavršavanje ravnatelja srednjih škola na temu VOĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA pod vodstvom predsjednice Udruge srednjoškolskih ravnatelja Suzane Hitrec, a u organizaciji Olega Đakovića predstojnika Podružnice Agencije za odgoj i obrazovanje u Rijeci, te Luke Kujundžića, voditelja stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije i Čedomira Ružića, voditelja stručnog vijeća ravnatelja Istarske županije.

Skraćena, dvosatna verzija, dvodnevne radionice snimljena je na DVD koji će ravnateljice i ravnatelji triju županija dobiti na poklon od viditeljice Suzane Hitrec i snimatelja Čedomir Ružića već na sljedećem modulu.

"U današnjem složenom društvenom ustroju, dobro vođenje postaje temeljna komponenta uspješne organizacije ili ustanove. Iako se teoretičari i praktičari već dugo bave objašnjenjem pojma vođenje, još uvijek je otvoreno mnogo pitanja. Postoji mnogo općih pristupa, teorija i modela od kojih svaki na svoj način pristupa procesu vođenja i definira vođu i njegove karakteristike. Popularnost pojma vođenje u svijetu raste, te je sve češća tema raznih seminara i skupova. Vođenje postaje privlačno sve većem broju rukovoditelja, direktora i upravitelja koji žele povećati učinkovitost i zadovoljstvo svih uključenih u određeni proces. Sve to otvara prostor za daljnja istraživanja procesa vođenja, njegovih zakonitosti, korelacija i izlaznih rezultata.

Za samo vođenje obrazovnih ustanova možemo zaključiti da je složen fenomen koji podrazumijeva primjenu određene vrste utjecaja i znanja na splet različitih ljudi, procesa i situacija. U hrvatskom obrazovnom sustavu funkciju upravitelja i vođe obrazovne ustanove preuzima ravnatelj. Pred njega su postavljeni mnogi izazovi koji podrazumijevaju stjecanje raznih kompetencija, od kojih su neke urođene a neke se moraju usvajati kroz stalna stručna usavršavanja.

Ravnatelj  škole svakodnevno se nalazi u brojnim ulogama, obnaša raznolike i svakim danom sve zahtjevnije zadaće. Svi subjekti uključeni u odgojno-obrazovni proces i školsku svakodnevicu traže da ih ravnatelj u potpunosti razumije i djeluje prema njihovim očekivanjima. Od ravnatelja se očekuje rješenje za sve prošle, sadašnje i buduće probleme.

On ima profesionalnu ulogu vezanu uz upravljanje i rukovođenje. Treba inicirati i voditi brigu o programu razvoja svoje škole, povezivanju djelatnika i rada, motivirati, osiguravati stručnu i tehničku pomoć i sredstva, povezivati školu sa svim vanjskim institucijama, koordinirati, analizirati, istraživati i evaluirati svoj rad i rad škole.

Ostvarivanje svih tih zahtjevnih poslova i uloga određeno je i kontekstom hrvatskog sustava u kojem je posao ravnatelja još uvijek funkcija. Kao posljedica svega navedenog ne postoji kriterij za izbor ravnatelja koji bi obuhvaćao kvalitetu rada s jasnom strategijom razvoja i vizijom suvremene škole. Na taj način svaka škola sama stvara samo približno jasnu procjenu svojih potreba i prema tome određuje ''poželjni tip ravnatelja''. I tada se vrlo lako može izgubiti iz vida opći cilj svake školske ustanove, ostvarenje kvalitete odgoja i obrazovanja, jer se otvara prostor za nametanje pojedinačnih interesa vezanih uz politiku i lokalne utjecaje. Kao rezultat ovakvog načina izbora pojavljuje se cijeli spektar hrvatskih ravnatelja koji se razlikuju po pristupu vođenju i po stilu upravljanja.

Istraživanja su pokazala da je za uspješnost obavljanja ravnateljskog posla potrebno pet ključnih kompetencija: osobna, stručna, razvojna, socijalna i akcijska. (Staničić, 2003.)

Kriteriji za „dobrog“ ravnatelja subjektivni su. Ravnatelj nije i ne treba biti ekspert za sve, ali treba biti ustrajan, odlučan, originalan, odgovoran, imati povjerenje u sebe, odvažan u uvođenju inovacija, isijavati unutrašnju snagu, pobuđivati osjećaj sigurnosti i odlučnosti, imati odlike karizmatične ličnosti. (Resman, 2001.)

Relativno je lako ravnateljima osvijestiti potrebu razvijanja poželjnih osobina te primjenu voditeljskog pristupa. Nije teško primiti informaciju i shvatiti ravnatelju da treba biti: stručnjak, upravitelj, trener suradnika, koordinator razvoja tima, odgovorna osoba, krotitelj lavova, vuk predvodnik i namještenik (Schulz von Thun, Ruppel, Stratmann, 2001.). Međutim, puno je teže dosljedno i uvjerljivo ostvarivati sve navedene uloge. Ravnatelja često prozivaju nastavnici zbog blagosti prema „problematičnim“ učenicima, roditelji zbog nastavnika  „neradnika“, a učenici zbog strogosti prema njima. U složenom tijeku školskog ritma treba poticati kreativnost, štititi osobnosti učenika te sva prava svih subjekata, a istodobno uskladiti situaciju prema raznim obrascima i propisima.

No, vrijeme klasičnog vođenja i uloge ravnatelja svakako je prošlo. Dobar ravnatelj više nije onaj koji se ističe svojim dobrim izvođenjem nastave. Nije mu više dovoljno znanje iz samo njegove matične struke, odnosno temeljno obrazovanje. On danas rješava složene probleme koji sliče problemima velikih tvrtki. Škola se mijenja, od ustanove za učenje učenika u školu koja uči (Resman, 2004.). Sukladno tome svaki ravnatelj treba kontinuirano učiti i sustavno se razvijati u području vođenja.

S obzirom na to da ravnatelj ne može biti stručnjak za sva područja, vrlo je važno da u vođenje škole uključuje i druge.

Ukoliko ravnatelj ne komunicira na odgovarajući način sa svim svojim suradnicima, učenicima i roditeljima, te ne pridobiva ljude za provođenje misije i vizije, nijedan stil vođenja ne može dati željeni rezultat."

(Tekst: Suzana Hitrec, Oleg Đaković, Antonio Jurčev iz Zbornika radova Ravnatelj škole-upravljanje-vođenja)


Preuzimanje:

Program 2. modula - pdf
Evaluacija 2. modula - pdf


Vođenje odgojno-obrazovnih ustanova - pdf
Upitnik o ponašanju voditelja/ravnatelja - word
Potrebe ravnatelja za stručnim usavršavanjem - pdf
Razvoj vođenja i osobna učinkovitos ravnatelja - pdf
Uloga ravnatelja u sustavu odgoja i obrazovanja - pdf
Vođenje i upravljanje -pdf

Ravnatelj škole-upravljanje-vođenje - zbornik radova

Poveznice:

Modularno stručno usavršavanje ravnatelja - ssmb.hr

Ostala preuzimanja:

Slovensko iskustvo - Škola za ravnatelje - pdf

Fotogalerija:

    

 (Foto: Čedomir Ružić)