naslovna > Arhiva novosti > Održana završna svečanost projekta EU.N.V.I.R.O.N.M.E.N.T.

15.11.2010. Održana završna svečanost projekta EU.N.V.I.R.O.N.M.E.N.T. (12.11.2010.)

Na završnoj svečanosti projekta EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T. Europske Unije i Istarske Županije, održanoj u Brtonigli 12.11.2010., za istraživački rad “Neka moja Istra blista, ali ne po noći”, nagrađeni su učenici Karlo Stemberger, Anni Filipaš i Alberta Mohorović sa svojim mentoricama Mirom Hrvatin i Čedom Perko.


Projekt EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T. (European Notions Values and Instruments for Revitalizing Original Natural Monuments as Environment Treasures kandidiran je na natječaj IPA INFO 2008, financiran je od Delegacije Europske Unije iz Zagreba i sufinanciran od Istarske Županije.

Ciljevi projekta jesu:

- promicanje europskih standarda i dobrih praksi u valorizaciji lokalne kulturne baštine (endemska flora, tipični lokalni proizvodi, autohtone vrste životinja i biljaka, itd)
- edukacija mladih srednjih škola Istre (treći i četvrti razredi srednjih škola, hrvatskih i talijanskih) gore navedenim standardima s ciljem da se mladi umreže te da aktivno sudjeluju u procesima održivog razvoja
- razvijanje komunikacije između institucija i civilnog društva, na nacionalnom i međunarodnom planu, radi uspostavljanja boljeg dijaloga o ekologiji, vrednovanju kulturne baštine te održivog razvoja.

Tijekom krajnjeg događaja projekta EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T. pozdravni govor održali su načelnik Općine Brtonigla, Doriano Labinjan, delegat Agencije Lokalne Demokracije Umberto Ademollo i predstavnik regionalne Uprave za međunarodne odnose Autonomne regije FVG koji je naglasio važnost da se radi na teme održivog razvoja i zaštite okoliša, budući da uloga lokalnih vlasti i institucija je da podrže edukaciju građana u tom smjeru kako bi se dodatno zaštitilo područje Istre.

Tijekom krajnjeg događaja ALD je dodijelila priznanja najboljim učenicima koji su sudjelovali na natječaju “Moja Zelena škola“, organiziran u svibnju 2010. u sklopu projekta EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T. Natječaj na temu ekologije i održivog razvoja je bio namijenjen 3. i 4. razreda svih srednjih škola iz Istre.

Autori najboljih radova postali su sastavni dio grupe „Eko-Anđela“, tj. privilegirane grupe učenika kojima se u srpnju 2010. pružilo besplatno sudjelovanje na edukacijskom ciklusu o temama vezanim za zaštitu okoliša i održivog razvoja.

Za istraživački rad “Neka moja Istra blista, ali ne po noći”, nagrađeni su učenici Karlo Stemberger, Anni Filipaš i Alberta Mohorović, iz Srednje škole Mate Blažine iz Labina sa svojim mentoricama Mirom Hrvatin i Čedom Perko.

Za vizualni rad „Viđenje Istre iz moje perspektive i ljubavi prema njoj“ nagrađen je učenik Krstijan Berak iz gospodarske škole Buje, dok su učenici Dolores Pauro, Serena Springer, Ilenia Vežnaver i Valentino Dussich iz Talijanske srednje škole “Leonardo da Vinci“ iz Buja dobili priznanje za 3D reprodukciju “Un prato per tetto”.

Simboličnu nagradu u obliku “Pisma prijedloga“ dobili su ravnatelji škole i nastavnici kako bi mogli usmjeriti svoj budući rad s učenicima prema ekologiji i zaštitu okoliša. Program krajnjeg događaja vodila je Sabrina Quarantotto, suradnica Agencije Lokalne Demokracije koja je predstavila publici sve etape projekta EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T. te je navela buduće ciljeve i projekte ALD-e, uvijek usmjerene razvoju teritorija i zaštitu kulturne baštine i okoliša.

Događaju su prisustvovali i Erik Svab, direktor LAS Kras, koji je predstavio publici “Lokalnu Akcijsku Skupinu Kras“ kao primjer dobre prakse za Istru u smjeru EU alata za zaštitu prirodnih bogatstva. Program je završio intervencijom Livia Doriga, predsjednika udruge “Circolo Istria“ koji je vodio degustaciju lokalnih tipičnih proizvoda.

(Mira Hrvatin i Čeda Perko)

 

Preuzimanje:

Natječaj Moja Zelena škola - lda-verteneglio.hr
30 godina eko grupe - pdf 

Poveznice:

Globe Labin - blog
GLOBE STARS - ssmb.hr

Fotogalerija: