naslovna > Županijska stručna vijeća > ŽSV strojarstva

Županijsko stručno vijeće strojarstva


Prijava na stručne skupove - ettaedu.eu

Šk.g. 2014.-2015.

Županijsko stručno vijeće strojarstva

15.06.2015. Poziv na županijsko stručno vijeće strojarstva za 30.06.2015. Pozivamo Vas na Županijsko stručno vijeće STROJARSTVA koje će se održati u utorak 30.06.2015. s početkom u 9.00 sati u prostorijama Srednje škole Mate Blažine Labin (Velika sala za sastanke), na temu: Cjelovita kurikularna reforma; Naknada za materijalne troškove po učeniku za obavljanje praktične nastave; Razno. Predviđeno vrijeme trajanje seminara 4 sata. Rok za prijave je srijeda 24.06.2015. na e-mail: ss-mate-blazine@pu.htnet.hr P.S. Po naputku Agencije za strukovno obrazovanje svi nastavnici dužni su se upoznati sa cjelovitom kurikularnom reformom. Kontakt osoba Elvis Miletić, prof.: 098 591892; e-mail: elvis_miletic@hotmail.com ili elektrostrojarstvo.ss.labin@gmail.com

Preuzimanje:
Prezentacija CJELOVITA KURIKULARNA REFORMA - pdf

27.04.2015. SEMINAR U ZAGREBU U organizaciji agencije za strukovno obrazovanje u tehničkoj školi Faust Vrančić održan je seminar za voditelje županijskih stručnih vijeća strojarstva. Na seminaru su bile obrađene sljedeće teme:
1. Pojam facilitacije i uloga facilitatora
2. Načela facilitacije
3. Vještine facilitacije
4. Ometajuća ponašanja i kako se nositi sa njima
Seminar je vodio savjetnik iz agencije gospodin Damir Zvonar.  Prezentacija FACILITACIJSKE VJEŠTINE sa seminara OVDJE!.

9.10.2014. Poziv na županijsko stručno vijeće strojarstva za 22.10.2014. Pozivamo Vas na Županijsko stručno vijeće STROJARSTVA koje će se održati u srijedu  22.10.2014. s početkom u 8.30 sati u prostorijama Industrijsko-obrtničke škole u Puli na Vidikovcu.
S a d r ž a j   r a d a:
1. Godišnji plan i program rada, Elvis Miletić, prof.
2. Električno vozilo - napajanje pomoću solarnih panela, Mladen Klarić, prof.
3. Prezentacija dijagnostike motornih vozila, Marijan Bohanec, bacc.ing.me. i Ivan Jurčević, stručni suradnik-predavač
  - dizel motori novije generacije
  - upravljačke jedinice
  - sustavi prijenosa podataka
  - klima uređaji novije generacije
  - prezentacija modela za učenje MTMO2,  MT4
  - mjerenje stvarnih vrijednosti
4. Razno
Predviđeno vrijeme trajanje seminara 7 sati. Rok za prijave je petak 17.10.2014. godine na faks škole 052 855-329 ili e-mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr    
Kontakt osoba: Elvis Miletić, prof. na tel. 098 591892
Voditelj županijskog stručnog vijeća: Elvis Miletić, prof.

 

 

Plan rada ŽSV STROJARSTVA šk.g. 2014.-2015. - pdf

Šk.g. 2013.-2014.

Županijsko stručno vijeće strojarstva i elektrotehnike

27.09.2013. Na županijskom stručnom vijeću bila je obrađena tema:Obnovljivi izvori energije Predavači su bili Mirko Gašljević, dip.ing.st., Tin Brajković, dip.ing.el. i Željko Brenčić, prof.mentor. Polaznici su informirani o obnovljivim izvorima energije,njihovoj dobroj strani i pogodnostima koje pružaju. Na seminaru su demonstrirane vježbe za rad na solarnim panelima i fotonaponskim modulima koje je moguće primijeniti u praksi i u nastavi .Ova oprema koristi se u nastavi  u Srednjoj školi Mate Blažina Labin. Isto tako polaznici su se mogli informirati o radu i primjeni termokamere i analizatora kvalitete električne energije. Seminar je organiziran u suradnji sa županijskom agencijom IRENA koja se bavi obnovljivim izvorima.
U sklopu seminara polaznici su posjetili županijsku agenciju IRENU i pogledali  izložbene eksponate.
Na seminaru je bio 31 polaznik.

Prezentacija Obnovljivi izvori energije Mirko Gašljević ing.stroj. - pdf

 

Šk.g. 2011.-2012.

Županijsko stručno vijeće strojarstva

 

30.03.2012. Labin Poziv - pdf   ISHODI, KOMPETENCIJE - ELEMENTI VREDNOVANJA I PROCJENJIVANJA, Kristina Škaler, dipl.ing.stroj. - pdf   Izvješće - pdf

11.11.2011. Labin Poziv - pdf     Plan i program rada 2011.-2012. - pdf    Plan i program 11.11.2011. - pdf

Prezentacije:
Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - pdf
Predstavljanje rezultata pilot projekta i primjera dobre prakse tijekom samovrjednovanja - pdf

Korištenje sustava za učenje (LMS) u e-obrazovanju, prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić - pdf

Šk.g. 2010.-2011.

Stručni skupovi

29.-30.06.2011. Konferencija o procesu samovrednovanja u strukovnim školama je imala cilj upoznati voditelje međužupanijskih stručnih vijeća s procesom samovrednovanja koje će od nove školske godine 2011.-2012. provoditi sve strukovne škole RH prema novim procedurama. Donosimo Vam Vodič za provedbu samovrednovanja u 20 koraka za razdoblje rujan 2011. - srpanj 2012. Ovdje možete preuzeti kompletni Priručnik o samovrednovanju iz lipnja 2011. kao hrvatski okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Županijsko stručno vijeće strojarstva

23.11.2010. Labin On line provjere znanja, prof.dr.sc. Nataša Hoić-Božić - ssmb.hr

Preuzimanje:
Rad motora i vozila u nastavi automehanike - simulacija
Vrednovanje praktične nastave i elementi ocjenjivanja - pdf
Kako radi diferencijal - video


(Voditelj: Elvis Miletić, prof. mehaničke tehnologije)