naslovna > Arhiva novosti > Upravljanje ljudskih potencijalima

06.05.2011. Upravljanje ljudskih potencijalima za ravnatelje (05.-06.05.2011.)

U Rapcu, u hotelu VALAMAR BELLEVUE & RESIDENCE, dvodnevnim radionicama završeno je još jedno  modularno stručno usavršavanje ravnatelja srednjoškolskih ustanova Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Bruno Hrvatin, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Labina u ime domaćina pozdravio je okupljene ravnatelje triju županija, dok su to u ime organizatora, Agencije za odgoj i obrazovanje, učinili voditelji županijskih stručnih vijeća ravnatelja srednjih škola: Luka Kujundžić (Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija) i Čedomir Ružić (Istarska županija).

Nakon 1. modula RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA, koji je održan u Rapcu u lipnju 2010. (više na: http://www.ssmb.hr/194/uspjesno-dovrsen-skup-ravnatelja), i 2. modula  UPRAVLJANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA, koji je održan u Malom Lošinju u studenome 2010. (više na: http://www.ssmb.hr/220/odrzan-2-modul-usavrsavanja-ravnatelja-srednjih-skola), na red je došao 3. modul UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA.

Program dvodnevnog usavršavanja vodili su ravnatelji koji su prošli dvogodišnju edukaciju iz Obrazovnog menadžmenta: Biserka Špiljak i Željko Modrić, koji su u predstavljanju ovog modula naglasili:

"Sve je izraženija svijest i potreba za što učinkovitijim korištenjem ljudskih potencijala unutar svih djelatnosti pa tako i one školske. Upravljanje ljudskim potencijalima objedinjuje poslove i zadaće vezane uz ljude, njihovo pribavljanje, izbor, obrazovanje i druge aktivnosti osiguravanja i razvoja zaposlenih.
U hrvatskom školstvu te potencijale promatramo kroz dvije temeljne grupacije: onu koja neposredno-pedagoškim radom ostvaruje nacionalne odgojno-obrazovne ciljeve i onu koja osiguravanjem pretpostavki za ostvarivanje tih ciljeva (stručno-razvojnih, zakonodavnih, upravnih, finacijskih i ostalih) pomaže prvoj.
Menadžment ljudskih potancijala u obrazovanju ima gospodarske, socijalne i razvojne ciljeve, a ostvaruje se kroz temeljne funkcije upravljanja tim potencijalima.
Velika je uloga ravnatelja u planiranju potreba škole, pronalaženju kvalitetnih ljudi, njegova briga o njihovom  osobnom i profesionalnom razvoju i napretku, ali i o njihovom zadovoljstvu unutar škole u kojoj rade.
Da bi se postigli željeni rezultati nužno je znati organizirati i motivirati svakog pojedinca, razumijevati potrebe i njihova ponašanja i inspirirati članove tima i poticati njihov osobni i profesionalni razvoj.
Velika je uloga ravnatelja i u poznavanju i razumijevanju motivacijskih faktora i teorija. Kod nas još uvijek, nažalost, nisu stvoreni uvjeti i mehanizmi za materijalno nagrađivanje najboljih pa ravnatelji primjenjuju druge oblike nematerijalnog poticanja, najčešće u obliku pohvala, priznanja, upućivanja na kreativne radionice i slično.
U cilju poboljšanja kvalitete rada u školi nužno je obrazovanje i profesionalni razvoj zaposlenih. Ravnatelj je, svakako, ključni nositelj i tih aktivnosti u provedbi kojih mora voditi računa o principima i ciljevima osobnog i profesionalnog razvoja.
Da bi uspješno objedinio obje sastavnice svoga rada (pedagošku i administrativnu), ravnatelj mora zadovoljavati kompetencijske profile i standarde.
Više nego ikada, danas je nužno timsko funkcioniranje što od ravnatelja traži umijeće oblikovanja tima i spremnost na delegiranje određenih zadaća pojedincima ili čitavom timu.
Obzirom na činjenicu da su u hrvatskom školstvu pojedina zanimanja deficitarna, sve je ozbiljniji problem pred ravnateljima upravo selekcija kvalitetnih i najboljih kadrova  pa je to često zapreka za podizanje razine kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u našim školama. Jedno od rješenja svakako je i bolji status učitelja u društvu, ali i ostvarivanje boljih materijalnih i stručnih uvjeta za nihov rad."

Ciljevi ovog edukacijskog modula bili su:

- upoznati sudionike s osnovnim teoretskim pojmovima i načelima u području upravljanja ljudskim potencijalima, te ih povezati s praksom
- razvijati ideje o mogućnostima i važnosti povezivanja upravljanja ljudskim potencijalima sa školskim razvojem
- kod sudionika povećati osjetljivost za neke oblike rada s ljudima
- razvijati osobne vještine potrebne za upravljanje ljudskim potencijalima
- omogućiti sudionicima razmjenu iskustava i diskusiju o aktualnoj problematici s područja upravljanja ljudima
- uspostaviti kritičan odnos prema tom područja rada, prepoznati dobru praksu, nedostatke i utvrditi na što treba obratiti pažnju u daljnjem radu,

a po ocjeni sudionika i voditelja ciljevi su uspješno dostignuti i svi su na kraju obostrano nagrađeni pohvalama i toplim pljeskom za dobro obavljen posao. 

(tekst i foto: Čedomir Ružić, prof.)

Preuzimanje:
Program 3. modula - pdf
Evaluacija stručnog skupa - pdf
Upravljanje ljudskim potencijalima - pdf
Uloga i kompetencije ravnatelja - pdf
Selekcija i praćenje kadrova -pdf
Utvrđivanje potreba i profesionalni razvoj kadrova - pdf
Motivacija zaposlenih - pdf
Delegiranje - pdf
Stvaranje timova -pdf

Poveznice:
Županijsko stručno vijeće ravnatelja - ssmb.hr

Fotogalerija: