naslovna > Stručni aktivi > Aktiv matematike i informatike

Aktiv matematike i informatike

                 

Đani Žufić, voditelj
Roberta Germin Mileta,
Ticijana Šumberac, Vesna Tupac Prosen,
Laura Kokot, Nedeljko Mandić, Eler Diminić, članovi

06.11.2012. Novi katalog stručnog usavršavanja - azoo.hr

Prijava na stručne skupove - ettaedu.eu

 

Preuzimanje:

Plan rada 2011.-2012. - pdf

 

Šk. g. 2011.-2012.

Stručno usavršavanje

13.10.2011. Pula Izvješće sa stručnog skupa. Inovacije u nastavi matematike - pdf