naslovna > Stručni aktivi > Aktiv strojarstva

Aktiv strojarstva

          

Davide Juvan, voditelj
Nevio Faraguna,
Elvis Miletić, Igor Zuliani,
Livio Kravanja, članovi

 

 

Šk.g. 2013.-2014.

Stručni skupovi

Županijska stručna vijeća strojarstva - ssmb.hr