naslovna > Stručni aktivi > Aktiv strojarstva

Aktiv strojarstva

          

Nevio Faraguna, voditelj
Milan Pjević, Davide Juvan,
Elvis Miletić, Igor Zuliani, članovi

06.11.2012. Novi katalog stručnog usavršavanja - azoo.hr

Prijava na stručne skupove - ettaedu.eu

 

Šk.g. 2011.-2012.

Stručni skupovi

Županijska stručna vijeća strojarstva - ssmb.hr