Završni rad

Srednje obrazovanje učenika u strukovnim programima obrazovanja, od jedne do četiri godine, završava izradbom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi škole. Završni rad učenikov je uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne, odnosno umjetničke kompetencije određene razine sukladno razini kvalifikacije koju stječe. Cilj je izradbe i obrane završnoga rada provjera, vrjednovanje i ocjenjivanje postignutih strukovnih, odnosno umjetničkih kompetencija učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima nastavnih planova i programa, čime stječu završnost u upisanome obrazovnom programu te uvjete za uključivanje na tržište rada.

Šk.g. 2015.-2016.

04.11.2015. Upute za izradu i obranu završnog rada
Elektrotehnika - pdf
Ekonomija - pdf
Strojarstvo - pdf
Ugostiteljstvo - pdf

21.10.2015. Teme završnih radova
Ekonomisti - pdf  
Prodavači - pdf  
Elektrotehničari/tehničari za mehatroniku i elektromehaničari - pdf 
Instalateri grijanja i klimatizacije - pdf 
Kuhari i pomoćni kuhari - pdf

21.10.2015. Prezentacija “Završni rad u šk. god. 2015./2016.“ Voditeljica Čeda Perko održala je 20.10. u sali za sastanke power-point prezentaciju na temu “Završni rad u šk. god. 2015./2016.“ Pogledajte OVDJE!

Šk.g. 2014.-2015.

25.08.2015. Raspored obrana završnog rada/jesenski rok - pdf
05.06.2015. Raspored obrana završnog rada/ljetni rok - pdf
26.01.2015. Raspored obrana završnog rada/zimski rok - pdf
28.10.2014. Upute elektrotehnika i računalstvo - pdf  Upute ekonomija i trgovina - pdf  Upute ugostiteljstvo - pdf  Upute strojarstvo - pdf

21.10.2014. Prezentacija “Završni rad u šk. god. 2014./2015.“ Voditeljica Čeda Perko održala je 21.10. u sali za sastanke power-point prezentaciju za učenike II.p, III.ams, III.ght, IV.d i IV.em sa temom “Završni rad u šk. god. 2014./2015.“ Prezentacija Završni rad u šk. god. 2014./2015. - pdf

20.10.2014. Teme završnih radova
Ekonomisti - pdf   Prodavači - pdf   Elektrotehničari/tehničari za mehatroniku i elektromehaničari - pdf   Instalateri grijanja i klimatizacije - pdf   Konobari - pdf   Kuhari - pdf   Automehaničari - pdf   Monter strojeva i konstrukcija - pdf   13.10.2014. Vremenik završnog rada šk.g. 2014.-2015. - pdf

07.10.2014. Predlaganje tema za ZAVRŠNI RAD  u strukovnim programima Rok za predlaganje tema za završni rad koje predsjednici stručnih vijeća  u digitalnom obliku dostavljaju ravnatelju je petak  17. listopada 2014.
PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOGA RADA
Članak 8.
(2) Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke-nositeljima tema, donosi ravnatelj ustanove do 20. listopada za sve rokove u tekućoj školskoj godini na prijedlog stručnih vijeća. Broj ponuđenih tema mora biti najmanje za 50% veći od minimalno potrebnoga broja. (3) Pri predlaganju tema za završni rad mogu se uzeti u obzir i prijedlozi učenika ako su u skladu s ciljevima i zadaćama nastavnoga programa prema kojemu se učenik obrazovao.

Šk.g. 2013.-2014.

26.08.2014. Raspored obrana završnog rada jesenski rok - pdf
12.06.2014. Raspored obrana završnog rada ljetni rok - pdf
12.05.2014. HODOGRAM AKTIVNOSTI PREDAJA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA u ljetnom roku - pdf
27.01.2014. Obavijest o rasporedu obrana završnog rada u zimskom roku šk.g. 2013.-2014. (29.01.2014.) - pdf
23.10.2013. Prezentaciju za učenike i njihove roditelje sa temom “Izrada i obrana završnog rada u šk. god. 2013./2014. održala je voditeljica Čeda Perko u srijedu 23. listopada 2013. s početkom u 17,00 sati. Prezentaciju možete preuzeti ovdje:

Prezentacija "Izrada i obrana avršnog rada šk.g. 2013.-2014." - pdf

20.10.2013. Teme završnih radova

Ekonomisti - pdf   Prodavači - pdf   Elektrotehničari/tehničari za mehatroniku i elektromehaničari - pdf   Instaalteri grijanja i klimatizacije - pdf   Konobari - pdf   Kuhari 1 - pdf      Kuhari 2 - pdf   14.10.2013. Vremenik završnog rada šk.g. 2012.-2013. - pdf

 

Šk.g. 2012.-2013.

Raspored završnih ispita
Automehaničar - pdf   Ekonomija - pdf   Elektromehaničar - pdf   Elektrotehničar/mehatroničar - pdf   Instalater grijanja i klimatizacije - pdf   Kuhar i konobar - pdf   Pomoćna zanimanja - pdf

22.10.2012. Teme završnih radova
Teme završnih radova ekonomisti - pdf   Teme završnih radova prodavači - pdf   Teme završin radova tehničari za mehatroniku - pdf   Teme završnih radova elektrotehničari - pdf   Teme završnih radova eletromehaničari - pdf   Teme završnih radova instalateri grijanja i klimatizacije - pdf   Teme završnih radova automehaničari - pdf   Teme završnih radova kuhari - pdf   Teme završnih radova konobari - pdf   Teme završnih radova monteri strojeva i konstrukcija - pdf   Teme završnih radova pomoćni kuhari - pdf 
05.10.2012. Završni rad šk.g. 2012.-2013. - pdf
08.11.2012. Vremenik završnog rada šk.g. 2012.-2013. - pdf

Pravilnik o izradbi i odbrani završnog rada - pdf

Pretraživanje informacija na internetu, CARNet - pdf

Pretrazivanje i vrednovanje informacija na internetu, Sveučilište Jurja Dobrile Pula - pdf

Upute za citiranje literature, Školska knjižnica - pdf

Prezentacija:

Izradba i obrana završnog rada