naslovna > Kurikulum > Plan školskih izleta i ekskurzija

Plan školskih izleta i ekskurzija

 

Škola planira u Godišnjem planu i programu rada i Školskom i strukovnom kurikulumu (vidi: Školski i strukovni kurikulum 2013.-2014.) poludnevne, jednodnevne i višednevne odgojno-obrazovne aktivnosti: izlete, ekskurzije i druge aktivnosti koje su isključivo u funkciji realizacije nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.

Za svaku aktivnost Škola će izraditi detaljan program s ciljevima, načinom realizacije, vremenikom, troškovnikom, načinom financiranja i vrednovanja te zatražiti pisanu suglasnost roditelja.

Za svaku aktivnost Škola uz voditelja osigurava i pratnju sukladno broju učenika. Program aktivnosti je dio godišnjeg plana i programa rada Škole i školskog kurikuluma.

Pri organizaciji i provedbi školskih izleta, ekskurzija i maturalnih putovanja obavezni smo pridržavati se Pravila za provedbu školskih izleta i ekskurzija (Zavod za unapređenje školstva, 25. veljače 1999.) kao i dodatnih pojašnjenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Škola može sama naručivati prijevoz za terensku nastavu ili drugi prijevoz učenika iz jednog mjesta u drugo, ali kada se koriste i druge usluge pored prijevoza (ulaznice, karte za kazalište, obilazak grada s razgledom, a posebno kada je uključen obrok ili noćenje) mora se uključiti putnička agencija registrirana za pružanje turističkih usluga).

Ispunjenost propisanih uvjeta za provedbu izleta ili ekskurzija utvrđuje ravnatelj i na osnovu toga sklapa ugovor s odobrenim ponuditeljima. Pri provedbi planova izleta i ekskurzija vodit će se računa da se učenici i roditelji ne opterete.

 

Šk.g. 2013.2014.

24.02.2014. Plan školskih izleta i ekskurzija II. pol. škg. 2013.-2014. - pdf

15.11.2013.  Posjet  i edukacija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, posjet sajmu Interliber, Predstava „Alan Ford“, Zagrebačko kazalište mladih

Izvješće sa stručne ekskurzije u Zagreb- pdf


18.10.2013. Stručna ekskurzija u Beč - pdf

Izvještaj sa maturalnog putovanja u Španjolsku - pdf

 

Preuzimanje:

Prijedlog Plan školskih izleta i ekskurzija 2013.-2014. - pdf

Pravila za provedbu školskih izleta i ekskurzija - pdf