naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 5

14.08.2012.- Natječaj za popunu radnog mjesta u SŠMB-u (14.08.-22.08.2012.)

 

Na temelju članka 56. Statuta Srednje škole Mate Blažine i odredbi Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem Školski odbor Srednje škole Mate Blažine Labin, raspisuje

N a t j e č a j
za popunu radnog mjesta

1. Prof. latinskog jezika - 8 sati nastave tjedno na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)

Uvjeti: sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu te Zakona o radu.


Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.


Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Prijave s ovjerenom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu Škole:


Srednja škola Mate Blažine, Labin, 52220 Labin, Rudarska 4.O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Srednja škola Mate Blažine Labin
Rudarska 4, 52220 LABIN      
tel.: +385/52/856-277, 856-725 
faks.: +385/52/855-329 
office fax.: +385/52/851-522
OIB: 48333795659
Žiro-račun: 2402006-1100108894 ERSTE BANK
Ravnatelj: Čedomir Ružić, prof.
GSM 0038598421547
e-mail: ss-mate-blazine@pu.t-com.hr
e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr      
mrežne stranice: www.ssmb.hr

 

Preuzimanje:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Slobodna radna mjesta - pdf

 

Poveznica:

Hrvatski zavod za zapošljavanje - burzarada.hzz.hr