naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 6

04.10.2012.- Natječaj za popunu radnog mjesta u SŠMB-u (04.10.-12.10.2012.)

 

Na temelju članka 56. Statuta Srednje škole Mate Blažine i odredbi Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem Školski odbor Srednje škole Mate Blažine Labin, raspisuje

N a t j e č a j
o zasnivanju radnog odnosa


1. Prof. strojarske grupe predmeta, 22 sata nastave tjedno na neodređeno vrijeme
2. Knjižničar, pola radnog vremena, 20 sati tjedno na neodređeno vrijeme
3. Prof. talijanskog jezika, 2 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2013.
4. Prof. engleskog jezika, 2 sata nastave tjedno, na  određeno vrijeme do 31.8.2013.
5. Prof. njemačkog jezika, 2 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2013.
6. Prof. francuskog jezika, 3 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2013.
7. Prof. turističke geografije, 1 sat nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2013.
8. Prof. geografije, 1 sat nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2013.
9. Prof. higijene i ekologije, 1 sat nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2013.
10. Prof. biologije, 1 sat nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2013.
11. Prof. računalstva, 2 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2013.
12. Prof. elektronike i upravljanja, 3 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2013.
13. Prof. električnih instalacija, 2 sata nastave tjedno, na  određeno vrijeme do 31.8.2013.
14. Prof. osnova elektrotehnike i elektronike, 1 sat nastave tjedno, na  određeno vrijeme do 31.8.2013.
15. Prof. radioničkih vježbi, 2 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2013.
16. Prof. robotike, 2 sata nastave tjedno, na određeno vrijeme do 31.8.2013.

Uvjeti:
Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu te Zakona o radu.
Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, dokaz o nepostojanju zapreke iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Prijave s ovjerenom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Škole.

Srednja škola Mate Blažine, Labin, 52220 Labin, Rudarska 4 (za natječaj).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Srednja škola Mate Blažine Labin
Rudarska 4, 52220 LABIN      
tel.: +385/52/856-277, 856-725 
faks.: +385/52/855-329 
office fax.: +385/52/851-522
OIB: 48333795659
Žiro-račun: 2402006-1100108894 ERSTE BANK
Ravnatelj: Čedomir Ružić, prof.
GSM 0038598421547
e-mail: ss-mate-blazine@pu.t-com.hr
e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr         
mrežne stranice: www.ssmb.hr

 

 

Poveznica:

Hrvatski zavod za zapošljavanje - burzarada.hzz.hr