naslovna > Ravnatelj > CV ravnatelja

CV ravnatelja

IME: Čedomir  PREZIME: Ružić  GODINA ROĐENJA: 1957.
ZVANJE: Profesor hrvatskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti
ZANIMANJE: Nastavnik hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti. Ravnatelj Srednje škole Mate Blažine od 11.01.1996.
USTANOVA I GODINA DIPLOMIRANJA: Filozofski fakultet u Zadru 1981.
RADNI STAŽ U ODGOJNO-OBRAZOVNOJ INSTITUCIJI: 30 godina u Srednjoj školi Mate Blažine Labin
NAZIV ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE U KOJOJ STE ZAPOSLENI: Srednja škola Mate Blažine – Labin
Rudarska 4, 52220 LABIN


            Posjetnica - pdf

DODATNA IZOBRAZBA (SEMINARI, DODIPLOMSKI I POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ, STRUČNA USAVRŠAVANJA I SL.)

 1. Priznanje Saveza kulturno-umjetničkih društava i irganizacija Zadra 1980. (Diploma za osobite zasluge i rezultate postignute na unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma).
 2. Diploma Općine Labin 1988. za uzoran stvaralački rad te aktivnosti na kulturnim manifestacijama.
 3. Priznanja za zapažene rezultate na završnicama Školskih susreta i Festivala kazališnih amatera Hrvatske  od 1983. do 1993. te na LIDRANO-u i SKAGI-ju od 2000. do 2010. kao voditelj Dramskih grupa Srednje škole Mate Blažine – Labin (1983.-1993.) i Dramske radionice Flacius i Arcobaleno (od 2000. do danas).
 4. Stalni sudski tumač za talijanski jezik - Županijski sud u Puli, od 1992.
 5. Organizator Radionica dramskog odgoja za učenike i voditelje dramskih družina Istarske županije u suradnji sa Zavodom za školstvo – Podružnica Rijeka i Hrvatskim centrom za dramski odgoj Zagreb od 1999. do 2002.
 6. Stekao zvanje dramskog pedagoga od Hrvatskog centra za dramski odgoj – Zagreb, 2002.
 7. Organizator i voditelj tematske grupe i međunarodnog projekta Škole demokracije – vijeća mladih u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Kraljevinom Norveškom od 1998. do danas
 8. Ministrovo priznanje Srednjoj školi Mate Blažine “za kvalitetan i kreativan rad” (2000.)

 9. Seminari i studijska putovanja kao član Stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Republike Hrvatske od 2002. do 2004.
 10. Seminari i studijska putovanja kao član radne skupine programa EU - CARDS 2001,  od 2003. do 2004.
 11. Odlikovanje Red Danice Hrvatske s likom Antuna Radića za osobite zasluge u prosvjeti od predsjednika Republike Hrvatske (2000.)
 12. Suradnik Povjerenstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za izradu Programa osposobljavanja ravnatelja osnovnih i srednjih škola RH, travanj-prosinac 2005.
 13. Pridruženi član Radne skupine za izradu Državnog pedagoškog standarda, 2007.
 14. Član Radne skupine pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje  obrazovanja za izradu Metodologije samovrednovanja srednjih škola RH, lipanj-prosinac 2007.
 15. Sudionik dvogodišnjeg stručnog usavršavanja za ravnatelje trenere iz Obrazovnog menadžmenta u organizaciji AZOO-a i NSO-a iz Nizozemske, rujan 2007. - lipanj 2009.
 16. Stekao kompetencije za Trenera za ravnatelje školskih ustanova u školskom menadžmentu, Zagreb, 2. lipnja 2009.
 17. Član Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Labin kao predstavnik osnivača - Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, 2009.-2011.
 18. Član tematske radne grupe za upravljanje i rukovođenje u predtercijarnom odgoju i obrazovanju za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije od 24. siječnja 2013. do danas

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA

 1. Talijanski - odlično
 2. Engleski - dobro

INFORMATIČKA PISMENOST

 1. ECDL start diploma
 2. Urednik i administrator mrežnih stranica škole www.ssmb.hr sa suradnicima 

OBJAVLJENI RADOVI

 1. LITERARNO I SCENSKO IZRAŽAVANJE UČENIKA U SUODNOSU-ZAJEDNIČKI RAD UČENIKA I NASTAVNIKA U IZVANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA SREDNJIH ŠKOLA, Pedagoški fakultet u Rijeci, Zbornik radova, Nastavnik u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, Rijeka 1988. str. 147.-149.
 2. 50. OBLJETNICA OSNUTKA SREDNJIH ŠKOLA U LABINU S NASTAVOM NA HRVATSKOM JEZIKU, Spomen knjiga škole, Labin, studeni 1998.,  glavni i odgovorni urednik i autor priloga: BOGATI ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD ŠKOLE, str. 133.-143. i DRAMSKE DRUŽINE ŠKOLE 1983.-1993., str. 149.-159.
 3. KORACI RAVNATELJA KA KVALITETI, priopćenje iz prakse, Drugi hrvatski susret kvalitetnih škola, Međunarodni skup prosvjetnih djelatnika koji primjenjuju Glasserove ideje kvalitetne škole, RI KVAŠ-21 na temu Svaki učenik može uspjeti, Rijeka 22.-24.11.2002 Zbornik radova Medicinska škola Rijeka, str. 47.-48.
 4. SREDNJE STRUKOVNO OBRAZOVANJE NA TRAGU EUROPSKIH STANDARDA DECENTRALIZACIJA I AUTONOMIJA U ODLUČIVANJU I UPRAVLJANJU ŠKOLSKIM KURIKULUMOM (TRENUTNA SITUACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ). Osobno izlaganje i power-point prezentacija na Simpoziju o školskom menadžmentu Radne zajednice Aple-Jadran (Radne skupine za kulturnu razmjenu) na temu Školski management u Europi i Radna zajednica Alpe-Jadran. Autonomija i/ili centralizam? Usporedba europskih iskustava, Schio (Vicenza) 29.05.2003. po nalogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Uprave za međunarodnu suradnju. Video i zvučni zapis izlaganja se nalazi na web stranicama: http://www.culturalpeadria.net
 5. RAZMJENA UČENIKA I NASTAVNIKA S DRUGIM EUROPSKIM ZEMLJAMA I PRAKTIČNA PRIMJENA DEMOKRACIJE I TOLERANCIJE, učeničko izlaganje i power-point prezentacija ravnatelja Srednje škole Mate Blažine na međunarodnom sajmu školstva EXPOSCUOLA u Padovi od 22. do 25.10.2003. Zvučni zapis prezentacije nalazi se na http://www.exposcuola.it
 6. SLOVENSKA ISKUSTVA – STUDIJSKO PUTOVANJE U SLOVENIJU 20.- 22. siječnja 2003., osobno izlaganje i power-point prezentacija na Konferenciji Stručnog vijeća srednjih škola RH, Dubrovnik, 1.-4.02.2004.
 7. MEĐUNARODNA SURADNJA MEĐU ŠKOLAMA U NOVOJ EUROPI, osobno izlaganje na talijanskom jeziku i power-point prezentacija na susretu Radne skupine za kulturnu suradnju RZ Alpe-Jadran, na temu «OBRAZOVANJE ZA EUROPU-PORTFOLIO ZA STUDENTA», Graz (Austrija), 7.-8.10.2004.
 8. POSEBNE AKTIVNOSTI ŠKOLE  KROZ PROGRAMSKE OBLIKE, SADRŽAJE I METODE RADA, KOJE POTIČU OBRAZOVANJE BEZ SLABIH UČENIKA, power-point prezentacija  primjera dobre prakse na međunarodnom simpoziju na temu Škole bez slabih učenika u organizaciji Filozofskog fakulteta u Puli, Pula, 28.-30.10.2004., Zbornik znanstvenih radova, str. 403.-408.
 9. FORMIRANJE EUROPSKE DEMOKRATSKE SVIJESTI U ŠKOLAMA RH – OD PROJEKTA DO PRAKSE na primjeru ekstrakurikularnih aktivnosti Srednje škole Mate Blažine. Labin. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na Simpoziju Škole u mreži Alpe-Jadrana u Novoj Europi, Venezia, 18.03.2005. Zvučni i tekstualni zapis izlaganja se nalazi na web stranicama: http://www.culturalpeadria.net 
 10. EKSTRAKURIKULARNE AKTIVNOSTI ŠKOLE KOJE POTIČU KAKVOĆU OBRAZOVANJA – INTERKULTURALNA SURADNJA S ITALIJOM na primjeru Srednje škole Mate Blažine – Labin. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na seminaru za voditelje županijskih vijeća ugostiteljskih i hotelijerskih škola RH, Opatija, 22.08.2005. na poziv Zavoda za školstvo RH-Podružnica Rijeka; 
 11. FORMIRANJE EUROPSKE DEMOKRATSKE SVIJESTI na primjeru međunarodne suradnje Srednje škole Mate Blažine – Labin. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na seminaru za voditelje županijskih vijeća ugostiteljskih i hotelijerskih škola RH, Opatija, 28.08.2006. na poziv Zavoda za školstvo RH-Podružnica Rijeka;
 12. OBRAZOVANJE ZA 21. STOLJEĆE -  primjeri dobre prakse. Osobno izlaganje i power-point prezentacija na seminaru za voditelje županijskih vijeća ugostiteljskih i hotelijerskih škola RH, Opatija, 30.08.2007. na poziv Agencije za strukovno obrazovanje RH, Zagreb;
 13. PROMJENE U HRVATSKOM ŠKOLSTVU I OBRAZOVNOM MENADŽMENTU - izlaganje na Simpoziju RZ Alpe-Adria, Radne grupe za kulturnu suradnju u Padovi 19. listopada 2009. na temu AUTONOMIJE ŠKOLA ALPE-ADRIA. Video zapis nalazi se na internetskim stranicama www.exposcuola.it (http://www.youtube.com/watch?v=p9H-inJdf-0&feature=related)
 14. „60. GODINA S VAMA – Srednja škola Mate Blažine Labin“ - spomen DVD Škole objavljen u studenome 2009. povodom obilježavanja godišnjice Škole; glavni i odgovorni urednik, autor multimedijalnih priloga i cjelokupnog elektronskog zapisa na DVD-u u programu Autoplay media studio.
 15. Službene mrežne stranice Škole WWW.SSMB.HR - glavni urednik i administrator, od travnja 2009.
 16. RAVNATELJI I KULTURA ODGOJNO-OBRAZOVNE USTANOVE - izlaganje na stručnom skupu Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja i Agencije za odgoj i obrazovanje kao primjer dobre prakse u radu ravnatelja, Pula, 04.10.2010.

SURADNJA S RELEVANTNIM USTANOVAMA VEZANIM ZA ODGOJNO-OBRAZOVNU DJELATNOST

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
Član povjerenstva za izradu Programa za osposobljavnje ravnatelja osnovnih i srednjih škola RH, 2005.
Pridruženi član Radne skupine za izradu Državnog pedagoškog standarda, 2007.

Agencija za odgoj i obrazovanje RH
Agencija za strukovno obrazovanje RH

Organiziranje radionica dramskog odgoja za voditelje dramskih družina Istarske županije od 1999. do 2002.
Član Stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Republike Hrvatske od 2002. do 2004.
Član radne skupine programa EU - CARDS 2001,  od 2003. do 2004.
Voditelj stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Istarske županije, od 1.09.2005. do 31.08.2014.
Voditelj stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko senjske županije, od 1.09.2014. do 31.08.2016.

Istarska županija
Član Savjeta za razvoj civilnog društva u Istarskoj županiji, od 2004.
Voditelj razmjene učenika i profesora po potpisanom Petogodišnjem protokolu o suradnji  s centrom izvrsnosti EU - Liceo scientifico NICOLO' TRON iz Schia (Vicenza), od svibnja 2005.
Član radnog tima za izradu Prijedloga istarske kulturne strategije, od rujna 2008.

Grad Labin
Član poglavarstva zadužen za kulturu i školstvo te predsjednik Odbora za društvene djelatnosti, od 2000. do 2005.
Zamjenik koordinatora projekta Labin-zdravi grad, od 1998.
Pomoćnik glavnog urednika i lektor glasila Labin-zdravi grad, od 2000. do 2005.
Član Odbora za školstvo, od listopada 2005. do listopada 2009.

Mreža zdravih gradova RH
Voditelj tečaja Škola demokracije-vijeće mladih, od 1998. do 2014.

Talijanski konzulat u Rijeci
Interkulturalna suradnja s Italijom, od 2003.
Petogodišnje sufinanciranje talijanskog jezika u školi i studijskih putovanja u Italiju (Buccino, Salerno, 2003.)

RZ Alpe-Jadran: Radna skupina za kulturnu suradnju, Regija Veneto, Italija
Interkulturalna suradnja s Italijom - petogodišnji protokol o suradnji  s centrom izvrsnosti EU - Liceo scientifico TRON iz Schia (Vicenza), od 2004.
Član odbora Radne grupe za kulturnu razmjenu RZ Alpe-Adria zadužen za obrazovanje za demokraciju, od travnja 2005.

Poveznica:
Nove web stranice Labin-zdravi grad - http://www.labin-zdravi-grad.hr/
Županijsko stručno vijeće ravnatelja srednjih škola
- ssmb.hr
Modularno stručno usavršavanje ravnatelja - ssmb.hr
Modul Financijsko upravljanje - ssmb.hr
Democracy School-Youth Parliament - ssmb.hr
Dramske radionicie-Drama workshops - ssmb.hr
Scambio interculturale con il Liceo TRON - ssmb.hr
Interscambio culturale con il Liceo ASSTEAS - ssmb.hr

Preuzimanje:
Usavršavanje ravnatelja u školskom menadžmentu - pdf   Program osposobljavanja ravnatelja - pdf   Državni pedagoški standard - pdf   Program samovrednovanja srednjih škola - pdf
Zbornik radova iz obrazovnog menadžmenta - pdf


        Naslovnica Zbornika radova iz obrazovnog menadžmenta

Iz tiska

11.02.2011. Dokad natjecanja u opijanju umjesto loptanja? - glasistre.hr
06.07.2010. Demokracija se uči od mladosti - zadarskilist.hr
22.01.2007. Labinjani se oprostili od Laure, Danijele i Roberta - jutarnji.hr


ravnatelj Čedomir Ružić, prof.
voditelj Županijskog stručnog vijeća
Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije
za školski menadžment 01.09.2014.-31.08.2016.
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN
Rudarska 4, 52220 LABIN      
tel.: +385/52/856-277 
faks.: +385/52/855-329 
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr       
office faks. ravnatelja: +385/52/851-522 
mobil tel.:+38598421547
e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr
e-mail: cedomir.ruzic@skole.hr
web stranice: www.ssmb.hr


Skype: cedomiruzic
Facebook: www.facebook.com/Projekt Demokracije