naslovna > Arhiva novosti > Natječaj za popunu radnog mjesta 12

26.07.2013.- Natječaj za popunu radnog mjesta (26.07.-02.08.2013.)

Na temelju članka 107. st.17. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. i 86/12) ravnatelj Srednje škole Mate Blažine Labin, Rudarska 4, raspisuje


N a t j e č aj
o zasnivanju radnog odnosa
 

1. Tajnika / ce - puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij prava, odnosno stručni studij upravne struke

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka105., 106. i 107. st 17 prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 90/11. i 16/12. i 86/12.).
Na objavljeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku diplome, presliku domovnice, presliku rodnog lista i uvjerenje o nekažnjavanju.
Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, izvornici dokumenata dostavit će se na uvid.
Prijave s dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu Škole.

Srednja škola Mate Blažine, Labin, 52220 Labin, Rudarska 4 (za natječaj).


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Nisu potrebni originalni dokumenti niti ovjerene preslike.

Srednja škola Mate Blažine Labin
Rudarska 4, 52220 LABIN      
tel.: +385/52/856-277, 856-725 
faks.: +385/52/855-329 
office fax.: +385/52/851-522
OIB: 48333795659
Žiro-račun: 2402006-1100108894 ERSTE BANK
Ravnatelj: Čedomir Ružić, prof.
GSM 0038598421547
e-mail: ss-mate-blazine@pu.t-com.hr
e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr      
mrežne stranice: www.ssmb.hr

 

Preuzimanje:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Slobodna radna mjesta - pdf

Opis osnovnih poslova tajnika/ce SŠMB-a - pdf

 

Poveznica:

Hrvatski zavod za zapošljavanje - burzarada.hzz.hr