naslovna > Arhiva novosti > Informacije za razrednike u vezi početka nove šk. godine

06.09.2013. Informacije za razrednike na početku šk.g. 2013.-2014.

Drage učenice i učenici, poštovane kolegice i kolege,
djelatnici Srednje škole Mate Blažine,
sretna vam i uspješna šk.g. 2013.-2014!
    (Vaš ravnatelj)

Novosti

06.09.2013. Obavijest razrednicima Sastanak s razrednicima I. razreda održat će se u utorak 10.09.2013. u 7.00 sati u uredu ravnatelja u vezi godišnjeg plana rada razrednika, realizacije Zdravstvenog odgoja.
Svi razrednici od I. do IV. razreda dužni su organizirati roditeljske sastanke u razdoblju od 11. do 13.09. s informacijama o novoj školskoj godini i upoznati ih sa dijelovima Školskog kurikuluma šk.g.2013.-2014. koji je u izradi, a potrebno je da u cijelosti bude dostupan roditeljima na mrežnim stranicama do 15.09.


          Sastanak razrednika prvih razreda sa stručnom službom

Preuzimanje:

Obavijest ravnatelja IZRADA KURIKULUMA - pdf

Školski i strukovni kurikulum šk.g. 2013.-2014. - pdf


Nastavni plan i program Zdravstvenog odgoja - pdf
Priručnik Zdravstvenog odgoja - pdf

 

Poveznice:

MZOS pismo ministra svim školama RH - pdf

MZOS dopis  pomoćnice ministra u vezi početka nove školske godine - pdf


Prvog dana nove šk.g 2013.-2014., u ponedjeljak 02.09.2013., za učenike I. razreda SŠMB-a nastava počinje u 08.00 sati kada će se održati prijem novih srednjoškolaca i sat razredne zajednice, dok će se roditelji učenika prvih razreda okupiti u školskom restoranu radi predaje i potpisivanja Upisnica i ostalih obrazaca potrebnih za upis te su dužni za učenike strukovnih škola uplatiti za Radne mape i Testove o radu na siguran način.

Razrednicima prvih razreda kompletan materijal za početak školske godine bit će pripremljen za petak 30.08.2013. na zajedničkom dogovoru u 09.00 sati u uredu ravnatelja, a ostalim razrednicima materijal će se nalaziti na njihovim radnim mjestima 02.09.2013. (upoznat će učenike s Pravilnikom o kućom redu, Pravilnikom o ocjenjivanju, Rasporedom sati itd.). Razrednici su dužni obavijestiti učenike strukovnih škola da će UPUTNICE za stručnu praksu-praktičnu nastavu isprintati sa mrežnih stranica škole. Prije samog odlaska na praksu-praktičnu nastavu izvan škole iste potpisati kod voditelja prakse-praktične nastave i pečatiti u Referadi Škole.


Za ostale razrede i učenike sat razredne zajednice održat će se u 10.00 sati, kada će se ujedno obaviti njihov upis u novu šk.g. 2013.-2014. Učenici su dužni sa mrežnih stranica škole isprintati obrazac UPISNICA, kao i obrazac OSIGURANJE UČENIKA te obrasce donijeti potpisane od strane roditelja u školu 02.09.2013. Razrednik je dužan obrasce sakupiti i odložiti u dosjee učenika. Učenike od II. do IV. razreda upoznati sa novim obrascima za obavljanje stručne prakse izvan škole.

Svaki razrednik dobit će po 2 popisa učenika svog razreda te iste provjeriti sa učenicima i popuniti elemente koji nedostaju. Ispravljene popise potrebno je dostaviti istoga dana u Referadu škole.

Statistiku razreda razrednici su dužni ispuniti do 05.09.2013. (po spolu i godištu učenika).

Razrednik je dužan obavijestiti učenike o naputku o oslobađanju od nastave TZK-a, a svaki je razrednik dobio 4 obrasca. Eventualne zamolbe učenici dostavljaju 16.09.2013.

Potvrde koje služe za zdravstveno osiguranje, dječji doplatak i sl., učenici će zatražiti na INFO punktu na ulazu u školu, a iste će biti isprintane i ovjerene istog dana, najkasnije u 12.00 sati.

Informacije o sufinanciranom prijevozu učenika

Obrazac za sufinanciranje prijevoza učenici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Škole (Potvrda prijevoza). Kod kuće roditelj popunjava prvi i drugi dio Potvrde te je učenik donosi na ovjeru prvog dijela na portu Škole. Tako ovjereni obrazac od Škole i potpisan od roditelja učenik podnosi prijevozničkoj kući (vidjeti ODLUKU O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA  U RAZDOBLJU RUJAN-PROSINAC 2013.)

Potvrda prijevoza za rujan-prosinac 2013. - exel


Potrebno je odmah, već na prvom satu razredne zajednice, izabrati predstavnike učenika za Vijeće učenika (predsjednika i njegovog zamjenika), a predstavnike roditelja za Vijeće roditelja na prvom roditeljskom sastanku, jer se podaci upisuju u e-Maticu i dostaviti u referadu do kraja mjeseca rujna.

Dežurstvo na porti škole započinje 03.09.2013. sa I.f razredom.

Novina je ove godine trajanje velikog odmora i završetak nastave (od prošle godine nastava počinje u 8.00 sati bez nultog sata s time da će autobusi pred školu stizati na vrijeme, a završavat će u 14.45 kako bi učenici stigli na autobuse za povratak kući). Novi raspored  školskog zvona možete detaljnije vidjeti na mrežnim stranicama Škole www.ssmb.hr ili ovdje!).

 


            Stajalište za školski autobus ispred Školske radionice

 

Preuzimanje:

Pismo ministra svim školama RH - pdf

Kalendar rada za šk.g. 2013-2014. - pdf
Raspored školskog zvona NOVO! - pdf
Ulaz za učenike u školu iz dvorišta - pdf

Potvrda prijevoza za rujan-prosinac 2013. - exel

Obrazac OSIGURANJE UČENIKA - pdf  Obrazac Izjava roditelja OSIGURANJE UČENIKA - pdf  Obrazac Izjava učenika OSIGURANJE UČENIKA - pdf    Potvrda IZJAVA OSIGURAVAJUĆE KUĆE - pdf

Protokol o  postupanju u slučaju  nemogućnosti praćenja nastave TZK-a zbog težeg zdravstvenog stanja učenika
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima - pdf
Pravilnik o naknadi štete

Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o radu školske knjižnice

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Poveznice:

Raspored sati I. pol. šk.g. 2013.-2014. - ssmb.hr

 

Tlocrt prizemlja - pdf  Tlocrt prvog kata - pdf  Tlocrt drugog kata - pdf