naslovna > Državna matura, završni rad i pomoćnički ispit > Nastavak obrazovanja

Nastavak obrazovanja

Šk. g. 2013.-2014.

23.01.2014. Sastanak polaznika i predmetnih nastavnika za nastavak obrazovanja učenika koji su završili trogodišnji obrazovni program u zanimanju elektromehaničar kojima je odobren nastavak obrazovanja na višoj razini kvalifikacije za zanimanje elektrotehničar održat će se u petak 24. siječnja 2014. u multimedijalnoj zbornici.

Obavijest, razlikovni ispiti predmetni nastavnici - pdf

17.07.2013. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvara javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u strukovnom obrazovanju koji se donosi na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/2009), a u vezi s člankom 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012 i 86/2012).
Pravilnikom o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u strukovnom obrazovanju utvrdili bi se uvjeti i načini nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u statusu redovitog učenika.
Javna rasprava otvorena je od 17. srpnja do 31. srpnja 2013.

Poveznice:
Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u strukovnom obrazovanju - mzos.hr

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu - savjetovanje pisanim putem - o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koja je trajala od 29. svibnja do 14. lipnja 2012. godine.
Nakon završene javne rasprave, Ministarstvo je razmotrilo pristigla mišljenja, primjedbe i prijedloge od kojih je određeni dio ugrađen u Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s konačnim prijedlogom Zakona. S tim u svezi, izrađen je i Obrazac sažetka obrazloženja o provedenom postupku savjetovanja.

Poveznice:

Obrazac sažetka obrazloženja o provedenom postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - mzos.hr

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi izmijenjen je članak 24. Zakona koji definira sljedeće:
1) Učenik koji je stekao nižu stručnu spremu ima pravo steći srednju školsku ili stručnu spremu nastavljanjem obrazovanja ili polaganjem ispita.
2) Učenik iz stavka 1. ovoga članka, kao i učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, može u roku od godine dana od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog učenika.
3) Ostvarivanje prava iz članka 1. 2. ovoga članka uvjetuje se polaganjem razlikovnih odnosno dopunskih ispita, a način i rokove polaganja ispita utvrđuje nastavničko vijeće.
Učenik koji želi nastaviti svoje redovito obrazovanje dužan je u pisanom obliku priopćiti školi namjeru nastavka obrazovanja, a uz zahtjev priložiti preslike razrednih svjedodžbi I., II. i III. razreda kao i presliku svjedodžbe o završnom ispitu.
U našoj Školi učenici mogu nastaviti obrazovanje u redovnom programu elektrothneika i računalstvo - elektrotehničar.

 

Koordinatorica Nastavka obrazovanja: Čeda Perko, viditelj i ispiti koordinator

 

Preuzimanje:

Razlikovni ispiti za zanimanje elektrotehničar - pdf

Upute za vođenje pedagoške dokumentacije - pdf

Nastavak obrazovanja za učenike koji su završili obrazovanje ili stekli nižu stručnu spremu ili su završili trogodišnje obrazovne programe. Dodatne preporuke - pdf

Nastavak obrazovanja za učenike koji su završili obrazovanje ili stekli nižu stručnu spremu ili su završili trogodišnje obrazovne programe - pdf