naslovna > O školi > Akti

Akti

Statuti, propisi, pravilnici, protokoli, procedure, obrasci... SŠMB-a                                                                    

Preuzimanje:

Statut 2015.

Pravilnik o radu 2015.

Procedura izdavanja naloga za službeni put i njihov obračun  2014     Molba za izradu putnog naloga  2014

Procedura stvaranja ugovornih obveza 2014.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta SŠMB Labin 2013.

Statut SŠMB Labin II. pročišćeni tekst 2012.

Pedagoške mjere zbog povrede dužnosti, neispunjavanja obveza i nasilničkog ponašanja (Lautaro Galinović, viši prosvjetni inspektor MZOS-a)

Preduvjeti za izricanje pedagoških mjera (Lautaro Galinović, viši prosvjetni inspektor MZOS-a)

Pravilnik PSP u 5 koraka 

Protokol podnošenja prijedloga i izricanja pedagoške mjere odgojno obrazovnog tretmana produženog  stručnog postupka

Obrasci za PSP 

Obrazac OPOMENA

Obrazac UKOR

Obrazac Zapisnik povjerenstva OPOMENA PRED ISKLJUČENJE

Protokol o postupanju u slučajevima kada se učenik nedolično ponaša i/ili ometa nastavu

Obrazac kvartalne sjednice

Obrazac Rezultati na polugdišnjoj sjednici 

Obrazac Rezultati na polugodišnjoj sjednici 

Poziv roditeljima

Zahtjev za informacijama

Procedura zaprimanja i provjere računa  te plaćanja po računima

Protokol o  postupanju u slučaju  nemogućnosti praćenja nastave TZK-a zbog težeg zdravstvenog stanja učenika

Etički kodeks Srednje škole Mate Blažine Labin

Pravilnik o štetnosti duhanskih prerađevina

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o radu školske knjižnice

Način postupanja kod izricanja pedagoških mjera po odredbama

Pravilnik o naknadi štete

Poslovnik o radu Razrednog vijeća

Zakoni, pravilnici, protokoli... MZOS-a i drugih institucija

Preuzimanje:

Izmjene i dopune zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2014 (Što je novog!)

Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 2014.

Prezentacija Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole, Zdenka Čukelj, prof., načelnica MZOS-a - pdf

Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava 2014.

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 2013.

Zakon o zaštiti osobnih podataka 2012.

Zakon o pravu na pristup informacijama 2012.

Izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli 2012.

Zakon o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi 2012.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima 2011.

Zakon o strukovnom obrazovanju 2010.

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 2010.

Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi 2010.

Pravilnik o normi nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi 2010.

Pravilnik o izradbi i odbrani završnog rada 2009.

Zakon o strukovnom obrazovanju 2009.- skraćeno

Zakon o općem upravnom postupku 2009.

Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka, MZOS 2009.

Priručnik za nositelje produženog stručnog tretmana u osnovnim i srednjim školama, MZOS 2008.

Državni pedagoški standard 2008.

Prijedlog Pedagoškog standarda predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja 2007.

Zakon o odgoju i obrazovanju 2008.

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima 2004.

Dopisi, odluke... MZOS-a

11.09.2012. Nastavak obrazovanja za učenike koji su završili obrazovanje i stekli nižu stručnu spremu ili su završili trogodišnje obrazovne programe

31.08.2012. Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike SŠ  -   Uputa prijevoz učenika srednjih školaPotvrda prijevoza

Pedagoška dokumentacija... MZOS-a

Prijavnica na natječaj za upis u srednju školu

Upisnica u srednju školu