naslovna > LABIN KVAŠ'14 ZAKLJUČCI

LABIN KVAŠ'14 ZAKLJUČCI I PREZENTACIJE

ŠESTI HRVATSKI SUSRET KVALITETNIH ŠKOLA - LABIN KVAŠ'14
"SNAGA NAŠIH ŠKOLA"

PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC CONFERENCE - LABIN KVAS'14 
"THE POTENCY OF OUR SCHOOLS"

Kako je pripremljen i održan LABIN KVAŠ'14 - www.ssmb.hr

Sve o LABIN KVAŠ-u '14 - www.ssmb.hr


     Zajednička fotografija sudionika okruglog stola LABIN KVAŠ'14

Presentation THE POTENCY OF OUR SCHOOLS - pdf

04.11.2014. Snaga škole je u ljudima koji u njoj rade Kvalitetna škola je škola je škola bez prisile u kojoj se učitelji i učenici, primjenjujući Teoriju izbora, osjećaju zadovoljnima. To je uvjet koji svakom učeniku osigurava kvalitetan rad i uspjeh u školovanju... (Prenosimo: Školske novine, tjednik za odgoj i obrazovanje, Zagreb, www.skolskenovine.hr)

Preuzimanje:
Snaga škole je u ljudima koji u njoj rade, Školske novine - pdf
Poveznica:
Snaga škole je u ljudima koji u njoj rade - skolskenovine.hr

       
         Internetski DVD s prezentacijama - ssmb.hr

  
26.10.2014. Osobno pismo organizatorima ŠESTOG HRVATSKOG SUSRETA KVALITETNIH ŠKOLA LABIN KVAŠ'14 - SNAGA NAŠIH ŠKOLA, Jagoda Tonšić Krema - pdf

SUDIONICI: 168 odgajatelja, učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja. Pozvani gost predavač: Brian Lennon. Plenarno predavanje: Obuzdajmo stres psihologijom teorije izbora.
SADRŽAJ SKUPA: 46 izlaganja,  13 radionica i 3 postera. 95 autora i koautora iz 23 škole koje su prihvatile ovakav model unapređivanja. Radovi predstavljaju pregled  moguće primjene ideja i metoda rada u kvalitetnoj školi u neposrednom radu sa učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom na razini unapređenja škole kao cjeline.
OKVIRNE TEME:
Kultura prijateljstva - most prema školi kao radosnom mjestu,
Kultura suradnje - most od poučavanja do učenja,
Kultura samovrednovanja - od samoevaluacije do kompetencije,
Kultura samopouzdanja - put ka mentalnom zdravlju,
Kultura odgovornosti - put ka zajednici dobrih odnosa,
Kultura kreativnosti - od slobode prema kvalitetnom radu.
ODRŽANA IZLAGANJA:

1.    BRIAN LENNON, Irska (WGI - William Glasser international)  Obuzdajmo stres psihologijom teorije izbora – plenarno izlaganje
2.    Brian Lennon    Glasserova kvalitetna škola u svijetu
3.    Alma Klokić    Primjena eseja u nastavi Politike i gospodarstva u gimnazijskim razredima
4.    Jadranka Grubor    Ostvarivanje prava na dostojan život
5.    Marica Ursić    Pjesmom do škole kao radosnog mjesta  Video 1   Video 2
6.    Danijel Mohorović, Gabrijela Dundara, Kristina Tenčić Lazarić, Orijana Tenčić    SELPRAF-samozapošljavanje putem e učenja temeljem vježbovne tvrtke
7.    Kristina Tenčić Lazarić, Danijel Mohorović, Gabrijela Dundara, Orijana Tenčić    Film u promidžbi zanimanja ekonomist
8.    Karla Golja Milevoj    Motivacija i kreativnost kao zvijezda vodilja prema uspješnom učenju
9.    Milivoj Crvak    Učenje na zabavan način
10.    Marinka Burić    Zabavno učenje
11.    Milan Červar, Sanja Cvitić, Anika Ujčić    Video prezentacije nekih nastavnih tema na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture
12.    Roberta Bonassin    E-twining portal-primjena suvremene tehnologije u nastavi
13.    Ana Troskot, Marta Jandik    Produženi  boravak  kao  poticajna  sredina za razvoj  učeničke  kreativnosti  pri  stvaranju  i  ilustriranju priče                                    
14.    Olivera  Tadić, Mira  Hrvatin, Čeda  Perko    Projekt u  nastavi prirodoslovlja
15.    Alison  Ružić Perinić, Doris Grgas-Oštro, Sanja  Kinkela, Iva  Orlić    Učitelj  kao  voditelj  u  projektnoj  nastavi
16.    Željko  Brenčić, Mirjana  Dobrić, Ivica  Komadina, Elvis  Miletić, Nedjeljko  Mandić   Može  li  drugačije  u  strukovnom  obrazovanju?
17.    Afrodita Široka Spaqi    Likovna  umjetnost u funkciji estetsko-vizualnog razvoja  i  kreativnog stvaralaštva  mladih
18.    Alenka Kovačević    Outward Bound programi za nenasilno rješavanje sukoba među vršnjacima
19.    Nataša Teković Jalšovec,  Sandra Dundara    Europski dan jezika (poster)
20.    Ema Škabić, Sandra Dundara    Kulturna i duhovna baština zavičaja; Jezik (poster)
21.    Vesna Vujasin Ilić,  Robert Gortan    Projekti u nastavi matematike
22.    Andrejina Miličić, Amneris Ružić    COMENIUS-učimo zajedno
23.    Amneris Ružić, Andrejina Miličić    Priprema i realizacija individualnih mobilnosti učenika
24.    Željka Vrcelj    Prirodni brojevi-suradničko učenje
25.    Željka Vrcelj    Graf linearne funkcije (poster)
26.    Daniel Bogešić, Igor Dobrić     Zavičajni kviz Krasna zemljo – Meraviglioso Paese
27.    Erna Okanović, Dijana  Muškardin     Međunarodni  projekt „Različita  lica  nose  istu  masku“                                                            
28.    Sandra Vlahov, Doris  Velan    Kako  foto  i  video  dokumentacija odgojno- obrazovnog  rada  pospješuje  komunikaciju  između  odgajatelja i  roditelja na  individualnim  informacijama  o  djetetu                         
29.    Palmira Golja, Zdenka Načinović    Jačanje zavičajnog identiteta djece predškolske dobi kroz projekt «Domoća beseda»
30.    Ladislav Pepelnik    Naš disciplinski pristup OŠ Janka Glazerja Ruše (Slovenija)
31.    Jasminka Brlas    Bake i djedovi-od sigurne luke djetinjstva do čuvara društva
32.    Viviana  Vidas Kezele, Jasna  Bošković, Marija  Poropat, Doris Grgas-Oštro, Danijela Žiža-Grozdanoski   Ružica Mirić-Agbaba    Kultura suradnje u timu za matematiku
33.    Tatjana Lubej    Učenik kreativni sutvorac nastave
34.    Vladka Potočnik    Samovrednovanje-moj put i moja snaga
35.    Vesna Vujasin Ilić,  Robert Gortan    Novi pogled na način ocjenjivanja pisanih provjera
36.    Andreja Kljajić    Samoprocjena u prvom razredu osnovne škole
37.    Nagua Giurici    Prezentacija projekta «Zdrava hrana»
38.    Kate  Kukuljica,  Jelena  Prohaska    Samoprocjena kao temelj suradničkog vođenja u Osnovnoj školi Cavtat
39.    Nediljka  Buklijaš, Monika Frišćić,  Ines Crnko    Moj put do uspjeha
40.    Romana  Percan     Navigare  necesse  est
41.    Maja  Bačić Ostović    Samovrednovanje- sredstvo za razvoj odgovornosti i kompetencija
42.    Miro Alilović, Hana Šiljan Bembić, Ester Stemberger    Projekt „Etnolabinština“ - kroz   iskustveno  poučavanje do  zadovoljnog  i   kompetentnog  učenika
43.    Nada Kegalj    Put ka cilju - prikaz projekta „Razvoj kurikulumske kulture  osnaživanje škola za razvoj i implementaciju školskog kurikuluma“
44.    Hedi Blašković-Babić, Nataša  Šepić Adamec, Nana  Gulić   Kultura  odgovornosti - put  k zajednici  dobrih  odnosa. Predstavljanje  programa „Šalji  dalje“
45.    Temjanuška  Maslov, Anamarija  Koceić Grisogono    „Pretežno vedro“ - na  tragu  kvalitetne škole
46.    Ljiljana  Krušelj  Socijalno  i  emocionalno  učenje  djece  predškolske dobi  u  Dječjem  vrtiću  „Pjerina  Verbanac“  Labin                              
47.    Vesna Mikjel    Radost učenja u cjelodnevnoj nastavi
48.    Dijana Jurčić  Bakarčić, Jasna Vukonić Žunić    Višejezičnost  je  bogatstvo - izazovi  u  radu  s  inojezičnim  učenikom u nižim  razredima  osnovne škole       
49.    Nataša  Mesaroš  Grgurić, Ivana Smolčić Pajen    Primjena načela kvalitetne škole u učenju hrvatskog kao stranog jezika
ODRŽANE RADIONICE:
1.    Martina Hrestak    Kako uvažavamo religijske različitosti?
2.    Ana Ćapin, Ana Simović    Učenje kro igru-siguran put ka kvaliteti
3.    Anita Lečei    Teorija izbora u vrtiću-kroz igru
4.    Željka Vrcelj    Pojam i zadavanje niza
5.    Slavica Žužić    Suradnja školskog pedagoga i nastavnika na unapređenju kvalitete nastave
6.    Jasna Sloković    Komunikacija u razredu
7.    Sandra Stipanov, Đurđica Martinčić    Čitatelj u ogledalu teorije izbora
8.    Irena Crvak, Mirjana Dobrić    Je li moguće zadržati smiješak u školi? Naš put u kreiranju kvalitetne škole-put ka jačanju mentalnog zdravlja učenika, nastavnika i roditelja
9.    Ksenija Župevc    Dan razredne zajednice
10.    Manja Vidović    Pas Philo u razredu
11.    Sonja Dragičević    Priča o Lejli
12.    Dijana Jurčić  Bakarčić, Deborah Vončina Ivanić    Višejezičnost  je  bogatstvo - izazovi  u  radu  s  inojezičnim  učenikom u nižim  razredima  osnovne škole       
13.    Amneris Ružić, Čedomir Ružić    Primjena metoda dramskog odgoja u radu dramskih skupina
POVRATNE INFORMACIJE (na temelju obrađenih evaluacijskih lista):
1.  Kako ocjenjujete Šesti hrvatski susret kvalitetnih škola?                                
       ocjena   4    - 14%
       ocjena   5    - 48%
       ocjena   5+  - 38%
2.  Koje informacije smatrate zanimljivim?
   - sve je bilo zanimljivo i primjenjivo, bogato novim idejama, kreativnošću i inovativnošću
   - predavanje o stresu Briana Lennona
   - svi radovi kvalitetni i velika motiviranost za prijenos informacija
   - iskustveno učenje kao najefikasnija metoda učenja
   - uključivanje djedova i baka u rad sa djecom, stjecanje samopuzdanja kroz igru
   - učenje kroz igru, samoprocjena kao temelj suradničkog vođenja, Philo terapeutski pas u razredu i mnoge druge
   - informacije – drži svoje potrebe u ravnoteži ,kako upravljati svojim vremenom, upravljanje stresom
   - da odgovorno zadovoljavanje potreba znači zadovoljavati svoje potrebe na način da ne onemogućuješ drugima da zadovolje svoje
   - pojedinačni prikazi implementacije KŠ i TI u radu
   - razmjena iskustava i pozitivnih primjera
   - sudjelovanje u posebnim projektima i programima
   - radionice-primjena igara u nastavi
   - predavanja-divno je vidjeti koliko škole i nastavnici puno rade i koliko je truda uloženo
   - rad na sebi i interpersonalnim odnosima, unaprjeđenja rada sa djecom
   - iznova sam uvjerena da vrijedi slijediti put, misiju i viziju ideje kvalitetne škole
   - predavanja domaćina
   - predavanja koja su iz različitih strukovnih predmeta i radionice
   - ideje za nastavu
   - iskoristivost novih tehnologija
   - iskustva kolega praktičara
   - posebno su mi zanimljive informacije o samovrednovanju učenika i učitelja
   - da svi sudjelujemo i izgrađujemo bolje društvo i mijenjamo školski sustav
   - informacije na radionicama kako se može raditi s učenicima na zabavniji i kreativniji način,
   - sve informacije koje sam dobila jer djeluju inspirativno i poticajno za moj budući rad
   - radionice s konkretnim primjerima bile su najbolje
   - osobito zanimljivo izlaganje E-twining portal-primjena suvremene tehnologije u nastavi
3. Možete li ih (i kako) integrirati u svoje neposredno radno iskustvo?  DA je zaokružilo 96% sudionika , NE je zaokružilo 4% sudionika
  - može se mnogo toga integrirati u rad
  - mogla bih u radionice uvesti  kvizove, rebuse, slagalice i na taj način učiniti još zanimljivijima
  - još više igre uključiti u metode poučavanja, više slušanja i više prostora za samoprocjenu kod učenika , ali i kod nastavnika u školi u kojoj radim
  - naučiti dobro planirati na poslovnom i obiteljskom planu
  - mogu - uvažavanjem, razgovorom, slušanjem, donošenjem zajedničkih pravila
  - kroz  samovrednovanje, planiranje i provedbu određenih programa
  - svakako , u našoj školi već postoje neki oblici suradnje, prijateljstva, odgovornosti
  - da, jer jedini kutak svemira koji možemo mijenjati jeste onaj u nama
  - naravno, već sada razmišljam kako ću primijeniti iskustvo slovenskih kolega u rješavanju disciplinskih problema u školi
  - u nastavnom procesu, teoretskoj nastavi i suradnji s kolegama
  - modificirati pojedine ideje i prilagoditi ih
  - mogu integrirati i već primjenjujem, ovim sudjelovanjem sam dobila potvrdu svega onoga što radim
  - kao nastavnik u nastavi, kao kolega u kolektivu šireći nove ideje
  - novi projekti, nove aktivnosti, novi pristup
  - dio informacija i stečenog iskustva prenijet ću svojim kolegama
  - iskustvo koje sam dobila nanovo me  inspirira i potiče želju za širenjem pozitivnog ozračja iz Rapca
4. Je li način organiziranja i vođenja radionica zadovoljio Vaše potrebe?
    Elementi radionice    Vrlo zadovoljio    Zadovoljio    Uglavnom zadovoljio    Nije zadovoljio
     Tema i sadržaj                   68%                 28%                      2%                         2%
     Vremenska struktura         54%                 32%                    14%                         0%
     Stručnost voditelja            68%                 24%                      4%                          2%
     Organizacija radionice       55%                 40%                      5%                          0%
5. Što na kraju poručujete organizatorima skupa?
- bravo, puno uloženog rada i truda i krasni rezultati
- velika hvala na nezaboravnom iskustvu
- budimo zajedno i u budućnosti, hvala, čekam sljedeći KVAŠ susret
- ovo su vrlo korisni susreti kada u situaciji neuvažavanja, netolerancije koja nas svakodnevno okružuje pronalazimo snagu u našim školama i to je ono svijetlo koje smo upalili, ono što ćemo čuvati, poticati ga i dodati kvaliteti
- bilo je odlično, bravo, posebna zahvala na trudu da se ne ugase susreti KVAŠ, jedini susreti na kojima slušamo ljude iz prakse s njihovim kreativnim idejama i pozitivnim pristupima ljudima s kojima rade posebno učenicima.
 - hvala vam na prekrasnoj atmosferi, prijateljskom druženju i zaista korisnim informacijama, žao mi je što su se mnoga zanimljiva predavanja i radionice preklapale.
- u skladu s vremenom i prostornim mogućnostima bilo bi dobro osigurati bolju izoliranost predavaonica(bilo je buke što je mnoge smetalo);
- više puta bila sam duboko dirnuta entuzijazmom ljudi koji su otkrili radost i dobrobit ovog načina rada te su svjedočili direktno iz srca. Samo nastavite i stvorite novi kadar koji će podržavati razvoj ovih ideja do punog ostvarenja u svim školama. ZAKLJUČAK: sve što sam ovdje čula, vidjela, osjetila - otvara nove prostore za još kvalitetniji –kreativniji rad s djecom. Veliko HVALA!
- bravo! Velika pohvala organizatorima skupa, omogućili ste nam korak dalje na putu prema kvaliteti.
- da svi odgajatelji, učitelji i profesori upoznaju Glasserovu teoriju izbora kako bi pomogli sami sebi, ali ono najvažnije pomogli našoj djeci da u vrtiću i školi zadovoljavaju svoje osnovne potrebe, a da pri tom shvate da su odgovorni za ta svoja ponašanja i da imaju na umu da i drugi oko njih isto tako trebaju zadovoljavati svoje potrebe, Svaka pohvala za organizaciju.
- hvala na trudu . Bilo je lijepo i korisno.
- više predavača koji imaju više znanja iz RT/ti .Organizirano druženje sa ostalim sudionicima
- pohvale za organizaciju, teme, stručnost voditelja kao i raznovrsnost strukture
- održala sam radionicu o predrasudama s pričom o Lejli. Izuzetno sam zadovoljna sa sudionicima koji su izvrsno reagirali i tražili materijale koje mogu odmah koristiti na satovima razrednog odjela
- da se više reklamirate, da se čuje za vas;
- čestitke na organizaciji skupa! Čestitamo 20. obljetnicu provođenja ideja kvalitetne škole dr. W. Glassera svim djelatnicima škole i ravnatelju! Vidimo se na sljedećem KVAŠU u ....??
- radionice bi trebalo odvojiti u poseban prostor zbog slobodnijeg izražavanja
- bravo na činjenici da je KVAŠ ostvaren na entuzijazmu, gostoprimstvu   
- povećati  vremenske intervale između pojedinih radionica(da se stigne i na dvije), malo povećati pauze (za kavu i marendu), zahvaljujem i želim vašoj školi  još puno ovakvih uspješnih skupova. Čestitke svim učesnicima u organizaciji svi su bili vrlo susretljivi
- bilo bi dobro ako bi bilo i više neformalnog druženja
- vrlo ljubazni organizatori, uvijek na raspolaganju, i odrasli i učenici
- bilo je dobro organizirano, kraj događanja je odličan
- naznačiti sadržaj radionice da se možemo lakše odlučiti između radionica koje se odvijaju u isto vrijeme
- nastavite i dalje širiti ideje kvalitetne škole,
- radovi su interesantni, možda je trebalo pružiti mogućnost da se radionice održe popodne, odnosno da teorijski dio bude ujutro, a praktični popodne
- odlično je bilo vidjeti iskustva drugih škola po principu »škole bez prisile»,  dobila sam nove ideje za rad s učenicima, ali i nove spoznaje o sebi. HVALA!
- pohvale na organizaciju i trudu. Žalim samo što nije bilo više ljudi posebno labinskih učitelja koji su završili kvalitetnu školu. osobno smatram da nam svaka edukacija jako dobro dođe
- želim vam puno uspjeha i sreće u daljnjem radu na unapređenju kvalitete naših škola što očito počiva na entuzijazmu nekih nastavnika i stručnih suradnika. Podsjetili ste me zašto sam odabrala svoje zvanje i vratili vjeru u bolje sutra. Osobnim razvojem možemo pridonijeti razvoju učenika
- dati prilike za više diskusija i postavljanja pitanja
- jedan uspješan skup
ZAKLJUČCI ŠESTOG HRVATSKOG SUSRETA KVALITETNIH ŠKOLA LABIN KVAŠ'14 SNAGA NAŠIH ŠKOLA
1. Promicati Glasserovu kvalitetnu školu kao temelj vizije kontinuiranog unapređenja odgojno-obrazovne uspješnosti
2. Predstavljati ideje i metode rada u kvalitetnoj školi kroz neposredan rad sa učenicima, roditeljima i lokalnom zajednicom na razini unapređenja škole kao cjeline.
3. Senzibilizirati i tražiti puteve širenja ideja Glasserove kvalitetne škole kroz edukacije i treninge za nastavnike.Kvalitetna škola je škola bez prisile u kojoj se i učitelji i učenici, primjenjujući Teoriju izbora, osjećaju zadovoljnima. To je uvjet koji svakom učeniku osigurava kvalitetan rad i uspjeh u školovanju.
4. Snaga naših škola su LJUDI KOJI U NJIMA RADE. To su svi zaposleni, učenici, roditelji, tj. dobri odnosi među njima.
5. Kroz promicanje ideja kvalitetne škole raditi na energiji povezivanja zajedničkog osnaživanja i širenja optimizma kao temelj kvalitetnog rada u školi kroz doživljaj napredovanja i uspjeha.

Projekt kvalitetna škola u RH

„Naša je vizija stvoriti školu u kojoj su znatiželja, zabava i radost stanje duha, a temeljni ciljevi dobra međuljudska povezanost i obrazovni uspjeh za svakoga."

KVALITETNA ŠKOLA HRVATSKA cjelovit je sustav programa i aktivnosti u području odgoja i obrazovanja čiji je osnovni cilj
predstaviti, upoznati i potaknuti implementaciju ideja Teorije izbora, Suradničkog vođenja i Kvalitetne škole američkog autora Williama Glassera u hrvatski obrazovni sustav.
Nastala je kao program 1990. u Rijeci. Autorsko je djelo tima u sastavu: Jagoda Tonšić Krema (prof. psihologije), Anton Toni Štemberger (prof. defektolog) i Milivoj Vrabec (dipl. socijalni pedagog). S godinama je prerasla u cjeloviti edukacijski sustav koji je okupio niz vrsnih stručnjaka s područja obrazovanja, socijalne skrbi i zdravstva, te danas čini čvrsto povezanu programnu zajednicu čija su

TEMELJNA UVJERENJA:
- čovjek je slobodno, unutarnje motivirano biće koje neprekidno izabire svoja ponašanja i
odgovoran je za svoje izbore,
- kvaliteta duševnog zdravlja pojedinca neposredno ovisi o kvaliteti odnosa s drugim
ljudima i doživljaju bliskosti i povezanosti s njima,
- poučavanje i učenje kao oblici odnosa među ljudima trebaju biti protkani doživljajima
slobode, pripadanja, zabave i rezultirati uspjehom svakog pojedinca,
- organizacije odgoja i obrazovanja treba biti voditi tako da procesima suradnje povežu
ideje osobnog razvoja pojedinca s vizijom razvoja organizacije.

U tom kontekstu KVALITETNA ŠKOLA HRVATSKA definira svoju MISIJU:
"Naša je misija nadahnuto, inovativno i dosljedno
poučavati ideje teorije izbora koje objedinjavaju
kvalitetnu školu i suradničko vođenje na način
da one povežu pojedince i organizacije i potaknu
ih na unapređivanje kvalitete u osobnom i
profesionalnom životu.
"

 

Preuzimanje:

Popis odgojno-obrazovnih ustanova u kojima su ravnatelj/ica i najmanje 51% kolektiva
završili prva 3 seminara programa Kvalitetna škola Hrvatska
- pdf

Kvalitetna škola u RH od 1990. - pdf

UNICEF KVALITETNA ŠKOLA (1997.-2000.) - pdf

UNICEF QUALITY SCHOOL information on the projekt - pdf

Gradsko vijeće mladig Grada Labina - pdf

Projekt Umjetničke škole M.B. Rašan Labin - pdf

Snaga dobrih odnosa, Jagoda Tonšić Krema - PDF

Osvrt na LABIN KVAŠ'14, Mirjana Dobrić i Irena Crvak - pdf

Poveznice:

Europska udruga za realitetnu terapiju - realitytherapy-europe.org

Udruga za realitetnu terapiju Republike Hrvatske - udruga-hurt.hr

SŠMB Naš put u kreiranju kvalitetne škole - ssmb.hr

Mrežne stranice projekta Labin-zdravi grad - labin-zdravi-grad.hr