naslovna > Područja rada i programi > Kalendar rada za završne razrede

Kalendar rada za završne razrede

Šk.g. 2018.-2019.

Šk.g. 2018.-2019. - pdf

Šk.g. 2017.-2018.

Šk.g. 2017.-2018. - pdf

Šk.g. 2016.-2017.

Šk.g. 2016.-2017. - pdf

Šk.g. 2015.-2016.

Šk.g. 2015.-2016. - pdf
 

Šk.g. 2014.-2015.

Novosti:

6.5.2015. Uvođenjem dopunske nastave na temelju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju… Školski je odbor 06.05.2015. donio odluku o izmjenama kalendara rada u Godišnjem planu i programu tako da će se:
Sjednice razrednih vijeća na kraju nastavne godine za završne razrede 22.05.2015., a dopunske nastave 25.05.-03.06. 2015.

Poveznice:
Dopunska nastava - ssmb.hr