naslovna > Arhiva novosti > Šestoro profesora SŠMB-a promovirano u zvanje mentora i ušlo u društvo odabranih

Napredovanja u zvanju

SVEČANA URUČENJA RJEŠENJA O NAPREDOVANJU U ZVANJU
„Obrazovanje je najjače oružje s kojim možete promijeniti svijet.“ (Nelson Mandela)


Šestoro profesora SŠMB-a promovirano u zvanje mentora i ušlo u društvo odabranih Profesorice Elvijana Frančula Tenčić, Dijana Muškardin, Olivera Tadić, Roberta Germin Mileta i profesori Nedeljko Mandić i Đani Žufić 14. listopada 2016. je na svečanoj promociji na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu promaknuto u zvanje mentora. Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta nagradili su najbolje u sustavu, one koji svojom stručnošću, pedagoškim metodama, uzornim radom i trajnim stručnim usavršavanjem unapređuju nastavni proces poučavanja i odgojno-obrazovni sustav u cjelini.
  
  
Čak šestoro – najviši broj koji je bilježila ijedna škola na ovoj promociji i to, koje li slučajne podudarnosti, na 70. obljetnicu njezina osnutka i time su njezini djelatnici na reprezentativni način započeli slavlje koje će vrhunac doživjeti 5. svibnja 2017.
Čestitke im je i puno uspjeha u daljnjem radu, uručivši im priznanje, zaželjela ravnateljice AZOO-a, Jadranka Žarković Pečenković i savjetnik ministra Ivan Milanović Litre, naglasivši da svi promovirani djelatnici u zvanje mentora ostvaruju poticajno ozračje, pobuđuju dječju maštu te prepoznaju potrebe i interese učenika prilagođavajući svoje poučavanje njihovim interesima i individualnim mogućnostima.
Riječima zahvale: „Veliko je priznanje biti u društvu odabranih, dobiti službenu potvrdu svoga rada a napredovanje u zvanje potvrda je naše stručnosti, našeg pedagoškog i metodičnog rada i naši rezultata koje postižemo s učenicima koji su nam inspiracija, i koji nas potiču na izvrsnost i pronalaženje suvremenih metoda rada“, obratila se u ime promoviranih jedan od nagrađenih kolegica.
Isječci iz Izvješće o provedenom stručno-pedagoškom uvidu u dokumentaciju i neposredni odgojno-obrazovni rad od strane viših savjetnika AZOO-a iz pojedinih predmeta:

DIJANA MUŠKARDIN, prof. povijesti i hrvatskog jezika; razvila je vrlo korektne odnose s kolegama i suradnicima, učenicima i roditeljima. Svojim stručnim radom daje velik doprinos promociji kvalitete života mladih na lokalnoj i široj zajednici kroz aktivno učešće u nizu projekata i aktivnosti. Nastavnica je dugogodišnji mentor za metodiku nastave povijesti i školsku praksu studentima Sveučilišta u Puli. Aktivno sudjeluje u pripremi i provedbi raznolikih projekata, javnih tribinama i terenske nastave. Autorica  je metodičkog priručnika za 3. razred gimnazije "Koraci kroz vrijeme 3", Školske knjige iz  2014. U rujnu 2016. imenovana je članicom Državnog povjerenstva natjecanja iz povijesti te od svibnja 2014. predsjednica je Radne skupine za implementaciju zavičajne nastave za srednje škole Istarske županije. Zadužena je kao vanjski suradnik na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Odsjeku za povijest, gdje drži seminare i vježbe studentima iz kolegija Metodika nastave povijesti II. i Metodika nastave povijesti I. 

ELVIJANA FRANČULA TENČIĆ, prof. njemačkog i talijanskog jezika; aktivna je u širokom polju interesa. Surađuje s kolegama iz kolektiva i pedagoško-psihološkom službom škole te na raznim projektima društvene, turističke i stručne zajednice nastavnika njemačkog jezika. Uključena je u sve segmente školskog kurikuluma, posebno u školsku razmjenu sa školama iz Njemačke. Vodi učenički list na njemačkom jeziku i uređuje dio školskih mrežnih stranica „Deutsche Ecke.“ Pod njezinim mentorstvom Adriana Miletić je na državnom natjecanju “Max sucht den Superstar" osvojila prvo mjesto interpretacijom pjesme “Träume sind für alle da“ (Snovi postoje radi nas). Nedavno je recenzirala udžbenik za njemački jezik za strojarsku struku. Mentorica  je  učenicima  koji  sudjeluju  na  županijskim  i  državnim natjecanjima iz  njemačkog jezika. Autorica je  priručnika za učenje njemačkog  jezika   „Njemački za iznajmljivače“  koji  se koristi za  tečajeve  njemačkog  jezika  pri  POU  Labin.  U  sklopu projekta  „EDSIPI@ - Engleski  i njemački jezik u strojarstvu  i  prometu  interaktivno“    izradila je  recenziju udžbenika   „Volldampf“  za   njemački  jezik  u  strojarstvu. 

 

 
ROBERTA GERMIN MILETA, prof. matematike; izuzetno je aktivna član na svakom polju stručnog rada. Sudjeluje u radu Povjerenstva za natjecanje iz matematike od školske do državne razine. Voditeljica je grupe matematičara na razini Škole, te mentorica učenicima koji redovit sudjeluju na natjecanjima iz matematike na županijskoj, državnoj razini i na izvanškolskim projektima na Festivalu matematike. Autor je udžbenika Matematika 3, udžbenik i zbirka zadataka za treći razred gimnazije i tehničke škole. Objavila je stručne članke pod nazivom Funkcijske jednadžbe i Nejednakosti među sredinama – primjena zadataka s matematičkih natjecanja, te održala predavanje na temu Projekt u nastavi matematike na više županijskih vijeća.

OLIVERA TADIĆ, dipl. ing. kemijske tehnologije; u svom izvannastavnom radu ostvaruje pohvalne rezultate. Aktivno sudjeluje u pripremanju školskih tematskih izložbi koje su otvorene za javnost. Mentorica je učenicima koji sudjeluju u izvanškolskim državnim i međunarodnim istraživačkim projektima. Voditeljica je programa GLOBE u Školi. Dugogodišnji je član županijskog Prosudbenog povjerenstva za provedbu smotre i natjecanja hrvatskih GLOBE škola. Svoja vrijedna pedagoška iskustva, u ulozi mentora, uspješno prenosi na nastavnike pripravnike.


ĐANI ŽUFIĆ, prof. matematike; izuzetno je aktivan član na svakom polju stručnog rada. Organizator je natjecanja iz matematike na gradskoj, županijskoj, te regionalnoj razini, čiji je i član povjerenstva. U proteklih šesnaest godina vodi aktiv matematike, te matematike i informatike u Školi. Voditelj je grupe matematičara u Školi, te mentor učenicima koji redovito sudjeluju na projektima u sklopu Festivala matematike koji organizira MDI na državnoj razini. U ulozi mentora, njegova učenica Ana Šumberac je osvojila drugo i treće mjesto na državnom natjecanju iz matematike u školskoj godini 2010.-2011, te 2012.-2013. objavio je dva stručna članka u listu Techne (broj 14), Linearno programiranje i Linearni sustavi i metode njihovog rješavanja, te je bio recezent udžbenika iz matematike za ekonomska usmjerenja koji je u uporabi od 2001. godine. Autor je stručne knjige iz inženjerske statistike koja se koristi na Politehnici u Puli. 

NEDELJKO MANDIĆ, prof. matematike i fizike; posebno se istaknuo dugogodišnjim mentorstvom učenicima koji na županijskim natjecanjima postižu prva mjesta. Nastavnik održava predavanja i radionice na stručnim skupovima za nastavnike fizike. Nastavnikov izvannastavni stručni rad prepoznat je i cijenjen od stručno-razvojne službe Škole. Takav pozitivan odnos prema svom poslu treba biti pokazatelj mladim naraštajima nastavnika kako se voli i poštuje odabrani životni poziv.
 
(Tekst i foto: Čedomir Ružić)

Poveznice:
Promocija u zvanje mentora vjetar je u leđa najboljima u struci - azoo.hr

Više informacija o NAPREDOVANJU U ZVANJU OVDJE!