naslovna > Županijska stručna vijeća > MŽSV ravnatelja 2016.

Međužupanijsko stručno vijeće ravnatelja srednjih škola


Prijava na stručne skupove - ettaedu.azoo.hr  

Šk. g. 2017.-2018.

12.11.2017. Održan je stručni skup ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova RH AUTONOMIJA I ODGOVORNOST U RUKOVOĐENJU I UPRAVLJANJU SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE od 6. do 8. studenog 2017. u Vodicama, u Hotelu Olympia Sky

Preuzimanje:
Otvaranje skupa, Pozdravne riječi Predsjednice Udruge, gostiju i uzvanika

AKTUALNOSTI IZ MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, Prof. dr.sc. Blaženka Divjak, ministrica - pdf

NASTAVA I ŠKOLA ZA NET GENERACIJE, Prof.dr.sc. Milan Matijević, Učiteljski fakultet Zagreb - pdf

ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA I MENADŽMENTA U SUSTAVU OBRAZOVANJA, Mr.sc. Davor Žmegač, Libertas međunarodno sveučilište - pdf

AKTUALNOSTI IZ ASOO-a, Mile Živčić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - pdf

AKTUALNOSTI IZ NCVVO-a, Maja Jukić, ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja - pdf

AUTONOMIJA ŠKOLE SA STAJALIŠTA OSNIVAČA, Mr. sc. Ivica Lovrić, pročelnik Ureda za obrazovanje, kulturu i sport  Grada Zagreba - pdf

ERASMUS + PROJEKTI – instrument za autonomnije upravljanje razvojem srednjoškolske ustanove, Antonija Gladović, ravnateljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije - pdf

AKTUALNOSTI IZ CARNeta, Marijana Pezelj - pdf

RAVNATELJI, DJELIMA U MEDIJIMA, Sunčica Findak, Hrvatska radiotelevizija - pdf

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I NOVA EU REGULATIVA (GDPR), Doc. dr.sc. Marija Boban, Pravni fakultet Split - pdf

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U RUKOVOĐENJU SREDNJOŠKOLSKOM USTANOVOM, Dr. sc. Nikša Sviličić, Proactiva – Poslovna škola - pdf

ISTRAŽIVANJE PISMENOSTI O MENTALNOM ZDRAVLJU DJECE I MLADIH U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, Dr. sc. Ljiljana Muslić, Hrvatski zavod za javno zdravstvo - pdf

STRES U RADU RAVNATELJA – kako ostati normalan, Hrvoje Odak, Zdravstveno učilište Zagreb - pdf

KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE EU PROJEKATA KOJE PROVODE ŠKOLE, Hana Zoričić i Ivana Vargašević Čonka, Ministarstvo financija - pdf

RAVNATELJSKA ISKUSTVA

Socijalno poduzetništvo - nove kompetencije komercijalista, Nataša Vibiral, Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar - pdf

Iskustva iz Islanda – K1 mobilnost, Suzana Hitrec, Upravna škola Zagreb - pdf

Zadovoljstva, izazovi i muke po projektima, Vjekoslav Robotić, Gimnazija Frana Galovića, Koprivnica - pdf

PORTAL DOBROTE, Petra Mikić - pdf

DEMOGRAFSKI OKVIR OBRAZOVNOG SUSTAVA, Doc. dr.sc.Stjepan Šterc, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

AKTUALNO S ODVJETNICOM, Iva Soldo - pdf

PRAVA, MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAVNATELJA U POGLEDU RJEŠAVANJA PRAVA IZ RADNIH ODNOSA ZAPOSLENIH RADNIKA, Krešimir Rožman, časopis Radno pravo - pdf

ZAKLJUČCI, EVALUACIJA I ZATVARANJE STRUČNOG SKUPA - pdf

Šk. g. 2016.-2017.

23.5.2017. ŠKOLSKE NOVINE: Ravnateljsko motrište - Stvarati pozitivno ozračje za uspješno učenje. "Preporučam mlađim kolegicama i kolegama da se svakako aktivno uključe u rad raznih povjerenstava, odbora, vijeća, ali uz nezaobilazna i redovita stručna usavršavanja, jer će jedino tako steći potrebna znanja, vještine i kompetencije za zahtjevan ravnateljski posao..." Piše Čedomir Ružić, ravnatelj Srednje škole Mate Blažine, Labin - skolskenovine.hr
Stvarati pozitivno ozračje za uspješno učenje


7.4.2017. U Osijeku održano stručno usavršavanje o kompetencijama i funkcijama ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova 
Dvodnevni državni stručni skup za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova „Profesionalnim radom ravnatelja do kvalitetne školske/domske ustanove“ koji je organizirala Agencija za odgoj i obrazovanje, održan je 4. i 5.  travnja 2017. u Osijeku. Skup je organiziran u cilju da se ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova upoznaju i ovladaju suvremenim obilježjima vođenja i rukovođenja školskom i domskom ustanovom. Pred 320 sudionika govorili su predavači - stručnjaci iz područja školskog menadžmenta, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova te predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Na otvaranju stručnog skupa, prigodni glazbeni program izveli su učenici Glazbene škole Franje Kuhača iz Osijeka, a ravnatelje su pozdravili Momir Karin, prof., pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja i Jadranka Žarković-Pečenković, prof., ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje. O problematici najčešćih propusta ravnatelja u primjeni propisa koji se odnose na odgojno obrazovnu djelatnost govorili su Mihaela Adamović Radolfi, dipl iur., načelnica Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor te voditelj Službe prosvjetne inspekcije Lautaro Galinović, prof.  O upravljanju i organizacijskom  učenju u funkciji profesionalnog rada ravnatelja govorio je doc. dr. sc. Goran Livazović s filozofskog fakulteta Osijek, a o vlastitosti vjeronauka kao izazovu za ravnatelje govorili su mons. dr. Đuro Hranić, biskup Đakovačko osječke nadbiskupije i predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda HBK, prof. dr. sc. Ivica Pažin.
Predstojnica Agencija za odgoj i obrazovanje podružnice Osijek i viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge Ivana Biljan, prof., govorila je o suradnji ravnatelja školske/domske ustanove i stručnih suradnika, a prof. dr. sc. Dijana Vican održala je predavanje „Profesija ravnatelj“ u kojemu je iznijela povijesni prikaz uloge i mjesta ravnatelja u našem odgojno-obrazovnom sustavu te obrazložila razloge zbog kojih je važno prethodno osposobiti ravnatelje za učinkovito vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom. Dr. sc. Damir Marinić održao je predavanje o školskom menadžmentu za 21. stoljeće, a Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol., viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje upoznala je ravnatelje s postupkom priznavanja inozemnih kvalifikacija. U sklopu prezentacija ustanova kao primjera dobre prakse ravnateljica Snježana Barabaš – Seršić, prof. iz  III. Gimnazije Osijek i ravnateljica Nataša Šimić, prof. iz Učeničkog doma Hrvatskoga radiše Osijek, predstavile su svoje ustanove i svoj rad. Stručni skup je pripremio i vodio dr. sc. Oleg Đaković, viši savjetnik za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova Agencije za odgoj i obrazovanje.
Poveznica:
U Osijeku održano stručno usavršavanje o kompetencijama i funkcijama ravnatelja srednjih škola i učeničkih domova - azoo-hr
Preuzimanje:
Najčešći propusti u primjeni propisa, L.Galinović - pdf
Profesionalnim radom ravnatelja do kvalitete školske/domske ustanove, G. Livazović - pdf
Ravnatelj profesija, D. Vican - pdf
Školski menagment za 21. stoljeće, D. Marinić - pdf
Ravnatelji i stručni suradnik pedagog - suradnjom do kvalitete, I. Biljan - pdf
Pokretačka snaga ili nemirni duh, N. Šimić - pdf
Priznavanje IOK za ravnatelje, R. Ozorlić-Dominić - pdf
Education systems in Europe Diagram - pdf
Tradicija i profesionalni rad - motivacija za uspješnu školu, S.  Barabaš Seršić  - pdf

24.2.2017. Aktivnosti UHSR-a: Zamolba Odboru za obrazovnje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. Status i položaj ravnatelja školskih ustanova Odboru za obrazovnje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora dana 24.02.2017. poslana je zamolba za organiziranje tematske sjednice na temu statusa i položaja ravnatelja školskih ustanova OVDJE!

14.2.2017. Najava stručnog skupa za ravnatelje srednjih škola i učeničkih domova "Profesionalnim radom ravnatelja do kvalitetne školske/domske ustanove", 4.4.2017, Osijek
Vrijeme: 4. 4. 2017. -  5. 4. 2017.
Voditelj: Oleg Đaković
Područje/predmet: Ravnatelji srednjih škola i učeničkih domova
Razina i vrsta stručnog skupa: državni stručni skup
Namjena: Skup je namijenjen ravnateljima srednjih škola i učeničkih domova RH
Mjesto održavanja: Osijek, hotel Osijek
Broj polaznika: 350
Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://ettaedu.azoo.hr do 30. ožujka 2017.
Predavači: Stručnjaci iz područja školskog menadžmenta, viši savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavnici MZIO-a
Cilj: Ravnatelji će se upoznati i ovladati obilježjima suvremenog vođenja i rukovođenja školskom /domskom ustanovom
Oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, primjeri dobre prakse
Vrednovanje: standardizirani upitnik AZOO-a
Voditelj: Viši savjetnik za ravnatelje srednjih škola dr. sc. Oleg Đaković, telefon: 051/320 380, e-pošta:  oleg.dakovic@azoo.hr

17.1.2016. POSLJEDNJI POZDRAV KOLEGI ZVONIMIRU IMGRUNDU Naš dragi kolega i član Međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja i Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Zvonimir Imgrund, koji je 33 godine bio ravnatelj Srednje škole Delnice, preminuo je 15. siječnja 2017. godine nakon kratke i teške bolesti. Posljednji ispraćaj Zvonimira Imgrunda bit će 18.01.2017. na Gradskom groblju Drenova, Rijeka u 14.30 sati.
Zvonimir Imgrund rođen je 7. lipnja 1953. u Brčkom. Nakon što je 1976. godine završio studij Mehanike i strojarstva pri Fakultetu industrijske pedagogije u Rijeci iste godine zaposlio se kao nastavnik strukovnih predmeta u tadašnjem Srednjoškolskom centru Delnice da bi od 1984. godine bio izabran za ravnatelja u istoj školi koja od 1992. godine nosi današnji naziv Srednja škola Delnice. Dužnost ravnatelja obnašao je uzastopce sve do prerane smrti u Delnicama 15. siječnja 2017..
Zvonimir Imgrund bio je suradnik mreže podrške školama u projektu samovrednovanja koji je provodio NCVVO te se istaknuo po davanju podrške drugim kolegama i kontinuiranom stručnom usavršavanju.
Kolegu Zvonimira pamtit ćemo po njegovoj vedrini, motivaciji za posao i unapređivanje rada škole. Nedostajat će nam naš kolega koji je najveći dio svog radnog vijeka radio kao ravnatelj predan svom poslu.
(Prenosimo iz Udruge hrvatskih srednjoškolskih ranvatelja - OVDJE!)

 

10.12.2016. U SŠMB-u održan stručni skup za ravnatelje srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije U Srednjoj školi Mate Blažine u školskom restoranu 9. prosinca održan je stručni skup za 44 ravnateljica i ravnatelja i  triju županija na temu "Uloga ravnatelja u planiranju i programiranju rada" u sklopu programa rada međužupanijskog stručnog vijeća ravnatelja i Agencije za odgoj i obrazovanje. Ravnatelji su od profesorice pedagogije Suzane Hitrec, ravnateljice Upravne škole u Zagrebu i predsjednice Udruge srednjoškolskih ravnatelja, dobili korisne informacije i savjete za izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada ravnatelja te Programu rada ravnatelja u mandatu.
 
Domaćini (ravnatelj Čedomir Ružić, psihologinja Mirjana Dobrić i maturantice ekonomskog usmjerenja Erna Kurbašić, Sanela Isanović i Monika Radovac) su na početku predstavili mobilnu aplikaciju „Zaustavimo nasilje u školama“ kao primjera Školskog preventivnog programa SŠMB-a, a nastale u suradnji s partnerima iz Norveške i Gradom Labinom pod vodstvom profesorica i voditeljica Gradskog vijeća mladih Ane Paliska i Laure Kokot, a koja je pobudila veliko zanimanje kod sudionika stručnog skupa.
 
 
 
Pod vodstvom Dorjana Mohorovića i Nevia Gašparinija kuhari i konobari su pripravili bogati toplo-hladni buffet za sudionike.
Preuzimanje:
Uloga ravnatelja u planiranju i programiranju rada - pdf
Aktivnosti Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja - pdf
Mobilna aplikacija Zaustavimo nasilje u školama!  - pptx
  
Alida Blašković Koroljević je sa svojom likovnog grupom Iktin postavila prigodnu instalaciju kojom su stvorili poseban ugođaj a tu se našao rad "Val" Alison Ivašić, prošlogodišnje dobitnice Oskara znanja za najbolji rad na državnom natjecanju iz vizualnih umjetnosti i dizajna.
(Tekst: Čedomir Ružić, voditelj MŽSV-a; Foto: Jelena Blackham, Andrea Zidarić, Čedomir Ružić)

15.11.2016. Poziv na stručni skup ravnatelja srednjih škola Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije Pozivam Vas na stručni skup za ravnatelje srednjih škola. Predmetno područje: Školski menadžment. Uloga ravnatelja u planiranju i programiranju rada (Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum, Godišnji plan i program rada ravnatelja, Program rada ravnatelja u mandatu) predavač: Suzana Hitrec, prof., koji će se održati u petak 9. prosinca 2016. u  Srednjoj školi Mate Blažine, Rudarska 4, Labin. Trajanje skupa 6 sati. Skup će započeti sa radom u 9:30 sati, s pauzom za kavu i ručkom (12:30.-13:15) u školskom restoranu. Planirani završetak je u 15:30 sati. Svaka grupa imat će jedan laptop priključen na wi-fi kako bi sudionici mogli pristupiti mrežnim stranicama svojih škola i svojim  GPP-ima i ŠK-ima. Sudionici mogu ponijeti i vlastite laptope.
Domaćin će vam na početku ukratko prezentirati mobilnu aplikaciju „Zaustavimo nasilje u školama!“: OVDJE!
PRIJAVE SUDJELOVANJA: Molimo da svoje sudjelovanje prijavite na ettaedu.azoo.hr najkasnije do 7. prosinca 2016.
Prijavljeno 44 sudionika do 7.12.2016.
Kotizaciju u iznosu od 90 kn po osobi molim uplatiti na: Srednja škola Mate Blažine, Rudarska 4, Labin,
IBAN: HR0824020061100108894, Poziv na br.: 12.2016.
Zbog građevinskih radova oko škole moguća mjesta za parkiranje vozila su sljedeća:

Dobrodošli!
Preuzimanje:
Poziv za stručni skup Labin - pdf

7.10.2016. Stručni skup RAVNATELJ I ORGANIZACIJA RADA USTANOVE Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održala je stručni skup
RAVNATELJ I ORGANIZACIJA RADA USTANOVE (5.- 7.10.2016.) u Bluesun Hotel Elaphusa, Bol na Braču.
Materijale možete preuzeti pod opširnije OVDJE!
Preuzimanje:
Zaključci UHSR 2016. - pdf
Zamolba za sastanak s ministrom - pdf    
BILJEŠKA sa sastanka ministra i predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja i Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja održanog 16. studenoga 2016. -ravnatelj.skole.hr

30.8.2016. Stručni skup OBRAZOVNA VRIJEDNOST PODUZETNIŠTVA Poštovane kolegice i kolege, skrećem vam pozornost na najavljene stručne skupove (Katalog stručnih skupova – mrežne stranice AZOO) iz područja Poduzetništvo, koji su organizirani za ravnatelje osnovnih i srednjih škola,  a održat će se  u Rijeci 19. rujna 2016. u Osnovnoj školi Srdoči, Ul. Ante Modrušana 33 s početkom u 10.00 sati. Trajanje skupa 6 sati. Prijave se primaju do 15.9.2016. S poštovanjem, Oleg Đaković, viši savjetnik za ravnatelje srednjih škola, predstojnik Podružnice AZOO-a u Rijeci.


Čedomir Ružić, prof. voditelj županijskog stručnog vijeća ravnatelja srednjih škola
Istarske, Primorsko-goranske i Ličko senjske županije
za školski menadžment
od 1.9.2016. do 31.8.2018.
SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN, Rudarska 4, 52220 LABIN       
tel.: +385/52/856-277; faks.: +385/52/855-329  
e mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr        
mobil tel.:+38598421547
e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr
e-mail: cedomir.ruzic@skole.hr
web stranice: www.ssmb.hr

 

Detaljnije u rubrici MEĐUŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE RAVNATELJA SREDNJIH ŠKOLA DO 2016. OVDJE!
Detaljnije u rubrici MODULARNO STRUČNO USAVRŠAVANJE RAVNATELJA OVDJE!
Dataljnije u rubrici MODUL FINANCISJKO UPRAVLJANJE OVDJE!