naslovna > Upisi > Upisi

Upisi u I. razred SŠMB-a

    
                                          Brošura 2014. - pdf         Pristup - upisi.hr

Upisno povjerenstvo SŠMB-a: Čedomir Ružić - upisni koordinator, Mirjana Dobrić - zamjenik upisnog koordinatora, Eler Diminić - član upisnog povjerenstva

 

Pregled broja učenika u osnovnim školama Labinštine 2014.-2015. - pdf

Pregled broja učenika i prijedlog broja odjela u osnovnim školama - šk.god. 2014./2015. - excel

Pregled zanimanja u SŠ Istarske županije šk.god. 2014.-2015. - pdf

 


Novosti:
24.02.2015. Instalater-monter i industrijski mehaničar (po klasičnom programu) nova zanimanja od šk. god. 2015.-2016. SŠMB-u je od strane MZOS-a odobren početak izvođenja programa obrazovanja za stjecanja strukovnih kvalifikacija instalater-monter i industrijski mehaničar po klasičnom programu koja će zamijeniti automehaničare i instalatere grijanja i klimatizacije po JMO programu. OVDJE! Ujedno će preostali postojeći JMO programi elektromehaničar, konobar, kuhar, prodavač prijeći u elektromehaničar, konobar, kuhar, prodavač po klasičnom programu od prvog razreda šk.g. 2015.-2016.

Šifra Naziv programa/zanimanja Trajanja Razred. odjel Plan
320104 Opća gimnazija 4 2,00 48
060604 Ekonomist 4 1,00 24
040104 Elektrotehničar 4 1,00 24
071333 Konobar* 3 0,29 7
071333 Kuhar* 3 0,42 10
061303 Prodavač* 3 0,29 7
012103 Industrijski mehaničar* 3 0,33 7
011503 Instalater-monter* 3 0,33 7
041203 Elektromehaničar* 3 0,33 7
015102 Pomoćni kuhar** 2 0,50 10
075202 Monter strojeva i konstrukcija** 2 0,50 10
      7,00 161

*industrijski program ("klasični" model obrazovanja)  
**prilagođeni program
Prijedlog plana upisa za šk.g. 2015.-2016. - pdf   Letak za šk.g. 2015.-2016. - pdf
Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2015.-2016. - pdf
Odluka o uspostavi obrazovnih sektora - pdf
16.02.2015. Odluka Grada Labina o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj godini 2015.-2016. OVDJE!
12.02.2015. Otvorena Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole Javna rasprava otvorena je od 12. veljače do 14. ožujka 2015.. Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole - mzos.hr
07.09.2014. Konačni rezultati upisa u I. razred šk.g. 2014./2015. OVDJE!
03.09.2014. Upute za učenike i roditelje na početku nove školske godine - ssmb.hr
Informacije za učenike koji upisuju šk.g. 2014.-2015. - pdf
23.07.2014. Objava slobodnih mjesta u jesenskome upisnome roku Sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, objavljujemo popis slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. Navedeni popis može se vidjeti OVDJE!, a za SŠMB Labin OVDJE!.

                     Škola                                       Program                  Trajanje Slobodna mjesta


        Slobodan mjesta u SŠMB Labin nakon ljetnog roka 2014. - pdf

14.07.2014. OBAVIJEST učenicima koji upisuju 3-godišni program Temeljem čl. 24. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015., stavak 4. nakon utvrđene Ljestvice poretka u ljetnom roku kandidati su dužni pri upisu dostaviti Školi sklopljeni Ugovor o naukovanju koji sklapa licencirani obrtnik i učenik u skladu čl. 55. i 61. Zakona o obrtu. Obrtnici sa licencom za zanimanja i programe koji se upisuju u naše škole jesu: konobar (RIVIERA ADRIA d.d. Poreč, Stanicija Kaligari 1, Poreč i Slobode 80, Rabac); kuhar (RIVIERA ADRIA d.d. Poreč, Stanicija Kaligari 1, Poreč i Slobode 80, Rabac); automehaničar AUTOSERVIS BOYSKI, Edo Valković, Potpićan bb, Potpićan; instalater grijanja i klimatizacije (EDIMONT Obrt za instalacijske radove, vl. Edi Mohorović, Ladenci 2, Labin i Obrt za instalacijske radove, vl. Vladimir Ukota, Glavani 25, Barban); elektromehaničar (SANIK Popravak električnih aparata za kućanstvo, vl. Livio Božac, ŽMINJ;

                     
Ugovor o naukovanju za strukovnu kvalifikaciju              Ugovor o provedbi praktične nastave
            (za licenciranog obrtnika)                                      (za poslodavac bez licence)

Ugovori se sklapaju u 4 istovjetna primjerka, od kojih po jedan pripada svakoj ugovornoj strani, zatim školi u koju je učenik upisan te ministarstvu nadležnom za obrt. Popis licenciranih obrta u Istarskoj županiji - exel

11.07.2014. Objavljene konačne ljestvice poretka Objavljene su konačne ljestvice poretka i kandidati sada mogu na kartici 'Moj odabir' preuzeti upisnicu koju u razdoblju od 14. do 18. srpnja trebaju dostaviti u Srednju školu Mate Blažine, u koju su ostvarili pravo upisa. Dobrodošli!

Konačna ljestvica poretka upisa u prvi razred za šk.g. 2014.-2015. - ljetni rok

Red.
br.
Naziv programa/zanimanja Plan Ljestvica poretka Slobodna mjesta
1. i  2. Opća gimnazija 56 45 11
3. Ekonomist 24 23 1
4. Elektrotehničar 24 24 0
5. Konobar JMO* 7  5 2
  Kuhar JMO* 10 10 0
  Prodavač JMO* 7  4 3

6.

Automehaničar JMO* 7 4 3

 

Instalater grijanja i klimatizacije JMO* 7  7 0
  Elektromehaničar JMO* 7  7 0

7.

Pomoćni kuhar

10 1 9
  Monter strojeva i konstrukcija 10  0 10
  UKUPNO:  169 130 39

Preuzimanje: Konačna ljestvica poretka SŠMB-a u ljetnom roku - pdf

10.07.2014. INFORMACIJA ZA UČENIKE KOJI UPISUJU PRVI RAZRED U ŠK.G. 2014./2015. Dana 14.07.2014. od 8,00 do 16,00 sati dužni su se javiti u školu - prostorija br. 21 svi učenici u pratnji roditelja ili skrbnika trogodišnjih strukovnih programa u zanimanjima kuhar, konobar, prodavač, elektromehaničar, instalater grijanja i klimatizacije i automehaničar koji su stekli uvjete za upis u ovim zanimanjima.
14.07.2014. - 18.07.2014. od 8,00 do 16,00 sati dužni su se javiti u školu - prostorija br. 21 svi ostali učenici četverogodišnjeg strukovnog programa u zanimanjima elektrotehničar i ekonomist, dvogodišnjeg strukovnog programa za zanimanje monter strojeva i konstrukcija i pomoćni kuhar i svi učenici gimnazijskih programa koji su stekli uvjete za upis u ovim programima-zanimanjima.
Svi učenici koji upisuju prvi razred dužni su donijeti potpisanu upisnicu od strane roditelja ili skrbnika i učenika. Ukoliko nemaju mogućnosti ispisa upisnice, upisnicu će ispisati u srednjoj školi – u tom slučaju obavezan je dolazak učenika u pratnji roditelja ili skrbnika.  Informacija za učenike i roditelje - pdf

26.06.2014. Početak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015., 26. lipnja 2014. godine započele su prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa trajat će do 8. srpnja 2014. Konačne rang liste za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 11. srpnja.

02.05.2014. Ministarstvu obrazovanja, znanosti i sporta započelo s odobravanjem plana upisa za sljedeću školsku godinu. Ministarstvo je našoj školi vratilo naš prijedlog na doradu (ne dozvoljava se kombinacija dvaju zanimanja u četverogodičnjem programu stoga se Škola opredjelila za zanimanje elektrotehničar) te povećala broj sa 5 na 10 za pomoćna zanimanja, tako da je naš novi plan upisa sljedeći:

Plan upisa u prvi razred za šk.g. 2014.-2015.

Red.
br.
Naziv programa/zanimanja Trajanje Razrednih
odjela
Učenika
1. i  2. Gimnazija - opća 4 2 56
3. Ekonomija - ekonomist 4 1 24
4. Elektrotehnika - Elektrotehničar 4 1 24
5. Konobar JMO* 3   7
  Kuhar JMO* 3 1 10
  Prodavač JMO* 3   7

6.

Automehaničar JMO* 3 1 7

 

Instalater grijanja i klimatizacije JMO* 3   7
  Elektromehaničar JMO* 3   7

7.

Pomoćni kuhar

2 1 10
  Monter strojeva i konstrukcija 2   10
  UKUPNO:   7 169

 

 

 

 

 

 

Više o: Danima otvorenih vrata 2014. - ssmb.hr
Prezentacija SŠMB-a na Danima otvorenih vrata 2014. - pdf

Igrani video ekonomista SŠMB-a
PREMIJERNO!

MLADI EKONOMISTI U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI SŠMB-a - you tube

Video uradak kuhara i konobara SŠMB-a na praktičnom dijelu
završnog ispita PREMIJERNO!

IZRADA ZAVRŠNO RADA UGOSTITELJA SŠMB-a - you tube

Revija završnih radova u elektrotehnici SŠMB-a - ssmb.hr

28.04.2014. Kriteriji za upis u srednje škole - mzos.hr

28.04.2014. Ministar Jovanović ukida dodatne bodove - Jutarnji.hr

21.03.2014. Informacija o Planu upisa u prve razrede srednjih škola u šk. godini 2014.-2015. u Istarskoj županiji Na temelju uputa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o planiranju upisa učenika u I. razred srednje škole u šk, godini 2014.-2015 Istarska županija kao osnivač srednjoškolskih ustanova u Istarskoj županiji, unijela je do 20. ožujka 2014. godine
prijedloge plana upisa u NISpuSŠ. U odnosu na date upute ravnateljima srednjih škola za planiranje upisa, na radnom sastanku održanom dana 4. ožujka 2014. godine, Istarska županija je naknadno zauzela stav, te je plan upisa učenika u I. razred srednjih škola u šk. godini 2014.-2015. u NISpuSŠ izvršen na slijedeći način:
- svi gimnazijski programi, ustroj razrednih odjela sa 28 učenika,
- svi četverogodišnji strukovni programi, ustroj razrednih odjela sa 24 učenika,
- trogodišnji strukovni programi, ustroj razrednih odjela sa 24 ili 21 učenika,
- svi programi u talijanskim srednjim školama, ustroj razrednih odjela sa 20 učenika.

Slijedom toga naš je Plan upisa ponovno izmijenjen i glasi:

Red.
br.
Naziv programa/zanimanja Trajanje Razrednih
odjela
Učenika
1. i  2. Gimnazija - opća 4 2 56
3. Ekonomija - ekonomist 4 1 24
4. Elektrotehnika 4 1  
  - Elektrotehničar     16
  - Tehničar za mehatroniku     8
5. Konobar JMO* 3   7
  Kuhar JMO* 3 1 10
  Prodavač JMO* 3   7

6.

Automehaničar JMO* 3 1 7

 

Instalater grijanja i klimatizacije JMO* 3   7
  Elektromehaničar JMO* 3   7

7.

Pomoćni kuhar

2 1 5
  Monter strojeva i konstrukcija 2   5
  UKUPNO:   7 159


                                        Letak 2914.

12.03.2014. Održana sjednica Pedagoškog vijeće SŠMB-a na kojoj se donio Plan upisa za sljedeću školsku godinu. Naime, osnovne škole Labinštine u šk. 2013.-2014. završava 179 učenika, a u pretprijavama se za našu školu prijavilo 130 učenika. S obzirom da su ove godine srednje škole Istarske županije objavile 2.186 upisnih mjesta (s 28 učenika u razrednom odjelu) a samo 1.764 učenika završava osnovnu školu (s ponavljačima se očekuje najviše 1.900 učenika), na sastanku ravnatelja srednjih škola sa osnivačem, Istarskom županijom 04.03.2014., dogovoreno da se ove godine u razrednom odjelu planira najviše 24 učenika kako bi očekivanja bila čim racionalnija. Preporuka IŽ za naš Plan je da na temelju podataka iz Zavoda za zapošljavanje se smanji kvota kod elektromehaničara-automehaničara-instalatera grijanja i klimatizacije (7+7+7), a podržat će nas u kombiniranju dvaju zanimanja (elektrotehničar-tehničar za mehatroniku) uz obrazloženje realnih potreba (što smo učinili) u četverogodišnjem strukovnom usmjerenju. Slijedom toga naš je Plan upisa izmijenjen i glasi:

Plana upisa u prvi razred za šk.g. 2014.-2015.

Red.
br.
Naziv programa/zanimanja Trajanje Razrednih
odjela
Učenika
1. i  2. Gimnazija - opća 4 2 48
3. Ekonomija - ekonomist 4 1 24
4. Elektrotehnika 4 1  
  - Elektrotehničar     16
  - Tehničar za mehatroniku     8
5. Konobar JMO* 3   7
  Kuhar JMO* 3 1 10
  Prodavač JMO* 3   7

6.

Automehaničar JMO* 3 1 7

 

Instalater grijanja i klimatizacije JMO* 3   7
  Elektromehaničar JMO* 3   7

7.

Pomoćni kuhar

2 1 5
  Monter strojeva i konstrukcija 2   5
  UKUPNO:   7 151

Nastavni planovi i programi

Gimnazija I.-II.-III.-IV. - pdf  Ekonomist I.-II.-III.-IV. - pdf  Prodavač I.-II.-III. - pdf  Elektrotehničar I.-II.-III.-IV. - pdf  Tehničar za mehatroniku I.-II.-III.-IV. - pdf  Automehaničar I.-II.-III. - pdf  Elektromehaničar I.-II.-III. - pdf  Instalater grijanja i klimatizacije I.-II.-III. - pdf  Monter strojeva i konstrukcija I.-II. - pdf  Konobar I.-II.-III. - pdf  Kuhar I.-II.-III. - pdf  Pomoćni kuhar I.-II. - pdf

26.02.2014. Labin među najrazvijenijim gradovima u Hrvatskoj i treći s najviše obrazovanih građana - 5portal.hr

21.02.2014. Otvorena javna rasprava o Nacrtu Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u šk. god. 2014./2015. 21. veljače 2014. Otvorena javna rasprava o Nacrtu Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u šk. god. 2014./2015.. Vidi OVDJE!

14.01.2014. Pregled deficitarnih i suficitarnih zanimanja U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta prvi put predstavljen pregled deficitarnih i suficitarnih zanimanja, vidi OVDJE! - mzos.hr   Povezivanje obrazovanja i potreba tržišta rada, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava - pdf

29.12.2013. Rezultati pretrpijava upisa u prvi razred SŠMB-a šk.g. 2014.-2015. Završio je postupak pretprijava. Srednjim školama i njihovim osnivačima dostupna su izvješća o broju učenika koji su tijekom navedenoga postupka odabrali obrazovne programe koje su škole ponudile za odabir. Rezultati pretrpijava bit će nam od velike koristi za nadolazeće planiranje strukture upisa za školsku godinu 2014./2015. Zahvaljujemo se svim učenicima i roditeljima (ujedno i razrednicima i stručnim suradnicima osnovnih škola) koji su odabrali programe i zanimanja koje nudi Srednja škola Mate Blažine Labin te ih uz one koji to nisu učinili u pretprijavama pozivamo na naše Dane otvorenih vrata i prezentacije naših obrazovnih programa, koji će uslijediti već krajem siječnja 2014., čime će se uvjeriti u raznolikost i kvalitetu naše ponude.
Dotad vam Sretna i uspjehom i radošću ispunjena nova 2014. godina!
Dobro nam došli u SŠMB Labin! Izvješće pretprijave upisa u I. razred šk.g. 2014.-2015. - pdf

28.11.2013. Predprijave - ponuda srednjoškolskih programa SŠMB-a


            Susret stručnih suradnika osnovnih škola Labinštine i SŠMB-a
U svrhu lakšeg planiranja strukture upisa učenika u prvi razred srednjih škola u šk.g. 2014./2015. zajedno sa resornim ministarstvom pozivamo učenike osmih razreda osnovnih škola Labinštine da u razdoblju od 2. do 22. prosinca 2013. u pretprijavama iskažu svoj interes za upis u pojedine programe. Kako bismo učenicima ponudili mogućnost odabira srednjoškolskih programa 25. studenoga 2013. označili smo programe naše škole u koje planiramo upis učenika u sljedećoj školskoj godini.
Učenici osmih razreda moći će odabirati programe temeljem vlastitoga interesa, a za njih se u predprijavi neće prikazivati preduvjeti ni odabir stranih jezika i izbornih predmeta. Podaci dobiveni u postupku predprijava bit će nam od velike koristi za daljnje planiranje upisa u prvi razred SŠMB-a u školskoj godini 2014./2015. Dobrodošli u Srednju školu Mate Blažine u Labinu!

28.11.2013. Rezultati profesionalnog interesa osmaša Labinštine putem tiskanih upitnika - pdf

Izvještaj sa sastanka sa stručnim suradnicima - pdf

Plakat Dana otvorenih vrata SŠMB-a za potrebe predprijave

Prijedlog plana upisa u prvi razred za šk.g. 2014.-2015. za predprijave u prosincu 2013.

Red.
br.
Naziv programa/zanimanja Trajanje Razrednih
odjela
Učenika
1. i  2. Gimnazija - opća 4 2 56
3. Ekonomija - ekonomist 4 1 28
4. Elektrotehnika 4 1  
  - Elektrotehničar     18
  - Tehničar za mehatroniku     10
5. Konobar JMO* 3   7
  Kuhar JMO* 3 1 10
  Prodavač JMO* 3   7

6.

Automehaničar JMO* 3 1 7

 

Instalater grijanja i klimatizacije JMO* 3   7
  Elektromehaničar JMO* 3   10

7.

Pomoćni kuhar

2 1 5
  Monter strojeva i konstrukcija 2   5
  UKUPNO:   7 170

Letak za predprijevu u šk.g. 2014.-2015. (klikni OVDJE!)

Poveznice:

27.11.2013. Pregled broja učenika i razrednih odjela u osnovnim školama šk.g. 2010.-2011. - Ispostava Labin
24.07.2013. Većina maturanata naše škole upisala je najželjeniji studij (77%!) iz generacije 2012.-2013. - ssmb.hr

03.09.2013. Konačni rezultati upisa u šk.g. 2013-2014. U šk.g. 2013.-2014. upisano je ukupno 122 od planiranih 170 učenika koji su završili osmi razred OŠ na Labinštini. Nisu realizirani upisi za zanimanje konobar i automehaničar i pomoćni kuhar. Učenici su upisani u 7 odjeljenja od toga 2 opće gimnazije, 1 ekonomist, 1 odjeljenje elektrotehničar i tehničar za mehatroniku, 1 odjeljenje kuhar i prodavač, 1 odjeljenje instalater grijanja i klimatizacije i elektromehaničar, 1 odjeljenje montera strojeva i konstrukcija. Konačni rezultati upisa u I. razred šk.g. 2013.-2014. - pdf

Poveznice:
04.09.2013.
Pula: Učenici izgubljeni u sustavu - glaistre.hr  04.09.2013. Ministar Jovanović: problem razreda u crikveničkoj školi riješen - mzos.hr  02.03.2013. Više učenika u osnovnim školama, a manje u srednjim - Glas Istre  03.03.2013. Jovanović o "izbrisanom" razredu u Crikvenici: Problem je trebao riješiti ravnatelj - index.hr  02.09.2013.  Zbog softvera 25 učenika iz crikveničke srednje škole izbačeno na ulicu - novilist.hr

Šk. g. 2012.-2013.

31.08.2013. Rezultati e-upisa znat će se nakon početka nastave - glasistre.h

22.08.2013. Obavijest školama - Promjene programa za učenike koji su u ljetnome roku upisali programe za koje nije moguće formirati razredni odjel mogu se načiniti u obrascu Promjena programa, ali tek nakon što MZOS odobri promjenu kvote.

21.08.2013. Obavijesti školama - Formiranju razrednih odjela Temeljem praćenja dinamike upisa u sustavu NISpuSŠ utvrdili smo da postoje razredni odjeli koji se s obzirom na trenutačno prijavljeni broj učenika vjerojatno neće moći formirati. Želimo vas podsjetiti da ste pri formiranju razrednih odjela dužni voditi računa o poštivanju Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014.
21.08.2013. Rok za dostavu liječničkih svjedodžbi medicine rada i ugovora o naukovanju
Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u ljetnome roku, kojima je uvjet za upis u određeni program liječnička svjedodžba medicine rada i/ili ugovor o naukovanju (što kandidati mogu provjeriti na svom sučelju Moji rezultati/Detaljno), navedenu su dokumentaciju mogli dostaviti najkasnije danas, 21.kolovoza, srednjoj školi. Kandidati koji to nisu učinili izgubili su ostvareno pravo upisa u ljetnome roku te će, ako žele, morati ponovno prolaziti postupak prijava za upis u obrazovne programe tijekom jesenskoga upisnog roka, no samo u programima gdje je ostalo slobodnih mjesta. Ovi će kandidati moći prijavljivati obrazovne programe od 22.kolovoza.
21.08.2013. U srednjim školama 793 slobodna mjesta - glasistre.hr  Slobodna mjesta 1 - pdf  Slobodna mjesta 2 - pdf
12.08.2013. Jesenski upisni rok Početak prijava obrazovnih programa u jesenskom upisnom roku započet će 19. kolovoza i trajati do 24. kolovoza 2013. Na jesenskome upisnom roku kandidati će se moći prijavljivati isključivo za upis u obrazovne programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta u razrednim odjelima.
Upisnice će za sve upisane kandidate, i one koji su se upisali u ljetnom roku, i one koji se upišu u jesenskom roku, biti dostupne nakon 21. kolovoza na mrežnoj stranici upisi.hr.
Na jesenskome upisnom roku kandidati će se moći prijavljivati isključivo za upis u obrazovne programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta u razrednim odjelima. Za odabir će biti dostupni obrazovni programi isključivo za sljedeće kandidate:
- koji nisu uspjeli ostvariti pravo upisa u ljetnome upisnom roku
- koji su kasnije završili osnovno obrazovanje izvan redovnoga sustava obrazovanja u RH;
- koji poprave ocjene iz 8. razreda na jesenskome popravnom roku
- koji su učenici prvih razreda srednjih škola, nisu uspjeli popraviti ocjene na jesenskom popravnom roku i upisati se u viši razred te žele upisati prvi razred u nekome drugome obrazovnom programu ili školi (molimo da ovdje imate na umu da učenici koji po drugi puta padaju prvi razred ili su se nakon drugoga pokušaja ispisali, nemaju pravo po treći puta upisivati prvi razred srednje škole)
- koji su učenici srednje škole ili učenici koji su u ljetnome roku ostvarili pravo upisa, a žele paralelno upisati glazbeni ili plesni program na kojemu je ostalo slobodnih mjesta.

Popis učenika koji su ostvarili pravo upisa po zanimanjima:

Ekonomist - exel  Elektromehaničar - exel  Elektrotehničar - exel   Instalater grijanja i klimatizacije - exel   Kuhar - exel   Monter strojeva i konstrukcija - exel   Gimnazija - exel   Prodavač - exel  Tehničar za mehatroniku - exel

Popis udžbenika za prve razrede po zanimanjima šk.g. 2013.-2014. i ostale razrede nalazi se na stranici škole KNJIŽNICA - UDŽBENICI (23.07.2013. Udžbenici za I. razrede po zanimanjima - pdf i 31.07.2012. Udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva za šk.g. 2012.-2013.)

09.07.2013. Ljestvica poretka u SŠMB-u - pdf

08.07.2013. Rezultate prvih e-upisa u srednje škole predstavio ministar dr.sc. Željko Jovanović
Uspjeli prvi e-upisi, čak 90 posto učenika upisalo školu svog prvog ili drugog izbora - mzos.hr

08.07.2013. Prezentacija Upisi u srednje škole 2013. - pdf

09.05.2013. Od danas e-upisi u srednje škole Danas u 14.00 sati kreće pilot projekt e-upisa u srednje škole. Na portal www.upisi.hr se ulazi unosom sigurnosnih podataka, a osmaši su dobili korisnička imena, lozinke i PIN-ove za prijave. Za prijavu u srednju školu potrebno je ispuniti Prijavnicu. Više na www.gradlabin.com

04.05.2013. Informativna brošura S obzirom da se za sljedeću šk.g. 2013./2014. kreće s e-upisima te će kandidati upisivati obrazovne programe posredstvom mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), izrađena je Informativna brošura u kojoj su detaljno objašnjeni svi postupci u vezi s radnjama koje su nužne u postupku prijava i upisa u srednje škole.

04.05.2013. Ljetni upisni rok za osmaše u samo jednom krugu - glasistre.hr

26.04.2013. Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u šk. g. 2013.-2014. - pdf   Struktura upisa učenika SŠMB - pdf

05.04.2013. E-UPISI U SREDNJE ŠKOLE - glasistre.hr

19.02.2013. UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2013./2014. Ankica Nježić, pomoćnica ministra - pdf

19.02.2013. E-UPISI. SURADNJA S UREDIMA DRŽAVNE UPRAVE, ŽUPANIJSKIM UPRAVNIM ODJELIMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA. mr.sc. Vera Šutalo, načelnica Sektora za odgojnoobrazovni sustav - pdf

19.02.2013. Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole – NISPUSŠ. Vedran Mornar, FER - pdf

19.02.2013. NISPUSŠ-NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE WWW.UPISI.HR. Zvonimir Stanić, Carnet - pdf

01.02.2013. Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014.- mzos

01.02.2013. Podaci o nezaposlenim osobama sa područja Grada Labina više i visoke stručne spreme  u Ispostavi  Labin (ovdje!)

01.02.2013. Pregled broja učenika i razrednih odjela u osnovnim školama šk.g. 2010.-2011. - Ispostava Labin

Fotogalerija: