naslovna > Upisi > Upisi

Upisi u I. razred SŠMB-a

   
                                                    Pristup - upisi.hr

Upisno povjerenstvo SŠMB-a: Čedomir Ružić - upisni koordinator, Mirjana Dobrić - zamjenik upisnog koordinatora, Eler Diminić - član upisnog povjerenstva

 

Pregled broja učenika u osnovnim školama Labinštine 2014.-2015. - pdf

Pregled broja učenika i prijedlog broja odjela u osnovnim školama - šk.god. 2014./2015. - excel

Pregled zanimanja u SŠ Istarske županije šk.god. 2014.-2015. - pdf

 


Novosti:
Promo prezentacija za Dane otvorenih vrata za učenike - pdf

Više na: Dani otvorenih vrata SŠMB-a - ssmb.hr
Promo letak SŠMB-a za upise u I. razred šk.g. 2016.-2017.

Naslovnica - pdf   Poleđina - pdf  Sve o Danima otvorenih vrata 2016. OVDJE!

27.5.2016. Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Odlukom se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.


          Struktura razrednih odjela i broja učenika za upis u I. razred SŠMB-a Labin u šk.g. 2016.-2017. prihvaćena od MZOS-a

20.5.2016. Za buduće srednjoškolce u istarskim školama 2.114 mjesta - Glas Istre

12.05.2016. Otkrivamo nova pravila za upis u srednje škole: od ove godine uvodi se i treći krug - jutarnji.hr

15.3.2016. Srednjim školama ističe rok za unos i potvrdu prijedloga plana strukture upisa  S obzirom da određeni broj škola još uvijek nije unio prijedlog plana strukture upisa u sustav NISpuSŠ, a dio osnivača još nije potvrdio plan upisa škola, još jednom podsjećamo da rok za unos prijedloga plana strukture upisa te potvrdu osnivača ističe u petak 18. ožujka 2016. Molimo sve škole da prijedloge plana unesu što prije, a osnivače molimo da usuglašene planove i potvrde do navedenoga datuma. Srednja škola Mate Blažina dala je svoj prijedlog upisa za I. rezred šk.g. 2016.-2017. kako slijedi:

               Plan upis SŠMB-a za upis u I. razred u šk.g. 2016.-2017.

04.09.2015. Konačni rezultati upisa u I. razred šk.g. 2015.-2016. OVDJE!

24.08.2015. Novo! Početak prijava za jesenski upisni rok Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., danas, 24. kolovoza 2015. godine započinju prijave u sustav i prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave u sustav započinju u 8:00, a prijava obrazovnih programa započet će u 12:00 sati. Ogledne ljestvice poretka bit će vidljive od 13:00 sati. Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. Prijave obrazovnih programa trajat će do 31. kolovoza 2015. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 25. kolovoza 2015. Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 3. rujna. Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u jesenskom roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji.

21.07.2015. Objava slobodnih mjesta u jesenskome upisnome roku Sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, objavljujemo popis slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. Navedeni popis za sve škole RH može se vidjeti OVDJE! Ažurirano 24.07.2015.
U Srednjoj školi Mate Blažine Labin u ljetnom upisnom roku od planiranih 160 učenika upisano je 126 učenika u 7 razrednih odjela. Za jesenski upisni rok ostalo je ukupno 34 mjesta. Programi u četverogodišnjem trajanju su popunjeni (elektrotehnika i ekonomija) dok je u općoj gimnaziji ostalo još samo 1 slobodno mjesto. U trogodišnjim programima ostala su slobodna mjesta u ovim zanimanjima: konobar 2 slobodna mjesta, prodavač 3 slobodna mjesta, elektromehaničar 4 slobodna mjesta i instalater-monter 7 slobodnih mjesta. U dvogodišnjim programima ostalo je 7 slobodnih mjesta u zanimanju pomoćni kuhar i 10 slobodnih mjesta za zanimanje monter strojeva i konstrukcija.
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih  programa za slobodna mjesta u jesenskom roku je 24.08.2015. prema upisnim rokovima utvrđenih Odlukom o upisu učenika u I.razred  srednje škole u školskoj godini 2015.-2016. Dobro nam došli!!!
(Upisno povjerenstvo)
Preuzimanje:
Rezultati upisa učenika u I. razred SŠMB Labin nakon ljetnog upisnog roka - pdf
Slobodna mjesta SŠMB Labin za jesenski upisni rok - pdf

13.07.2015. Evidentiranje upisnice i ostale upisne dokumentacije Molimo srednje škole da zaprimljene dokumente za upis označe u sustavu u izborniku Posebni uvjeti upisa i upisnice, najkasnije do 17. srpnja 2014. godine u 18.00 sati, kako bismo 21. srpnja mogli objaviti slobodna mjesta za jesenski upisni rok. Dostavljene upisnice označavaju se na kartici Zaprimljene upisnice, a dodatni dokumenti koji su uvjet za upis (liječnička svjedodžba medicine rada, ugovor o naukovanju i sl.) označavaju se na kartici Posebni uvjeti upisa. Učenici kojima navedeno nije označeno u sustavu do petka, 17. srpnja 2015. do 18.00 sati smatrat će se neupisanima, gube pravo upisa u ljetnome roku, a time će škola imati slobodna upisna mjesta u jesenskom upisnom roku. Napominjemo  da je isključivo dostavom navedene dokumentacije i označavanjem istoga u NISpuSŠ-u učenik upisan u srednju školu, a sukladno odredbama Odluke o upisu. (MZOS)

07.07.2015. Zaključava se mogućnost odabira programa i škola učenicima Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razrede srednjih škola, dana 8. srpnja 2015. godine u 12.00 sati zaključava se mogućnost odabira programa i škola učenicima. Nakon toga školama, čiji razredni odjeli (odobreni Strukturom upisa) nisu popunjeni sukladno Državnom pedagoškom standardu, bit će omogućeno da u NISpuSŠ-u (na kartici Struktura upisa/Odobravanje razrednih odjela) sami predlože promjene kombinacija unutar kombiniranih razrednih odjela i/ili predlože ukidanje pojedinih razrednih odjela. Škole će imati mogućnost za davanje prijedloga do četvrtka 9. srpnja 2015. godine u 10.00 sati. Posebnu pozornost potrebno je obratiti na formiranje razrednih odjela u vezanim obrtima s obzirom na raspoloživa mjesta kod licenciranih obrtnika. Ministarstvo će pri postupanju sukladno čl. XVIII. stavku 9. Odluke razmotriti ove prijedloge prije objave konačnih ljestvica poretka. (MZOS)

07.07.2015. Mali podsjetnik učenicima 8. razreda i roditeljima Ističe rok za prijavu obrazovnih programa u ljetnome upisnom roku -  u srijedu 8. srpnja u 12.00 sati zaključat će se liste prioriteta kandidata te će od toga trenutka razrednicima osnovnih škola biti omogućen ispis prijavnica za učenike njihovih razreda u izborniku Prijavnice. Prijavnice moraju potpisati kandidat i njegov roditelj/skrbnik te dostaviti razredniku do 10. srpnja 2015. godine u 15.00 sati, koji će to označiti u sustavu. Samo kandidati za koje je u sustavu označeno da su predali potpisanu prijavnicu naći će se na konačnim ljestvicama poretka.
Učenici 8. razreda škola u RH svoje će prijavnice dobiti od razrednika u svojoj školi te ih potpisane na vrijeme moraju vratiti razredniku. Učenici škola u RH koji nisu 8. razred od trenutka zaključavanje liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane dostaviti do 10. srpnja 2015. godine u 15.00 sati upisnom povjerenstvu u školu koja ih je aktivirala.
Kandidati koje je registrirao Središnji prijavni ured od trenutka zaključavanja liste prioriteta moći će ispisati prijavnicu sa svoga sučelja na kartici Moj odabir. Dužni su ih potpisane do 10. srpnja 2015. godine u 15.00 sati dostaviti Središnjem prijavnom uredu na adresu e-pošte srednja@azvo.hr.
Potpisivanjem prijavnice svi kandidati potvrđuju svoju stvarnu namjeru upisa u bilo koji obrazovni program naveden u prijavnici. Aplikacija će kandidata automatski rasporediti na obrazovni program koji mu je najviše na listi prioriteta, a na kojemu prema broju bodova ulazi u upisnu kvotu. Također, ova prijava ne garantira upis u odabrane obrazovne programe ako upisna kvota u trenutku objave konačnih ljestvica poretka bude popunjena kandidatima s više bodova.
VAŽNA NAPOMENA: svi će kandidati originalnu dokumentaciju temeljem koje su prilikom prijave ostvarili određena prava, morati dostaviti srednjoj školi koju će upisati u razdoblju određenom za upis. Vidi vijest na www.ssmb.hr od 09.06.2015.!

29.06.2015. Počele su prijave obrazovnih programa za upis u I. razred u ljetnome roku Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., 26. lipnja 2015. započele su prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ.
Cijeli postupak prijava detaljno je opisan u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“ te upućujemo sve kandidate da dobro prouče sam postupak. Prijave obrazovnih programa trajat će do 8. srpnja 2015. uz iznimku onih obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere, a koji će se moći prijavljivati do 30. lipnja 2015. Konačne ljestvice poretka za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 11. srpnja.
Svi kandidati koji žele prijaviti obrazovne programe i upisati se u ljetnome roku, moraju ih prijaviti u gore navedenim rokovima te poštovati i ostale rokove navedene u publikaciji.
Naglašavamo svim kandidatima da listu prioriteta treba pažljivo pripremiti tako da se na vrh liste postavi obrazovni program koji se najviše želi upisati, a zatim i ostali, željenim redoslijedom. Sukladno tome, kandidat će se optimalno rasporediti na obrazovni program koji mu je najviši na listi prioriteta, a za koji se, prema ostvarenim bodovima, nalazi u sklopu upisne kvote. Posebnu pažnju potrebno je obratiti pri prijavljivanju paralelnih umjetničkih programa na način kako je opisano u gore navedenoj publikaciji na str. 31. i 32.

09.06.2015. Natječaj za upis učenika u 1. razred Srednje škole Mate Blažine za školsku godinu 2015./2016.
Sve učenike koji se u ljetnom roku školske 2015./16. upišu u našu Školu pozivamo na zajednički sastanak prema sljedećem rasporedu:
13.07.2015. u 08,00 sati – opća gimnazija
13.07.2015. u 10,00 sati – četverogodišnji strukovni programi (ekonomija i elektrotehnika)
14.07.2015. u 08,00 sati – trogodišnji strukovni programi u elektrotehnici i strojarstvu (industrijski mehaničar, instalater-monter i elektromehaničar)
14.07.2015. u 10,00 sati - trogodišnji strukovni programi u ugostiteljstvu i turizmu, ekonomiji i trgovini (kuhar, konobar i prodavač) i dvogodišnji strukovni programi (pomoćni kuhar i monter strojeva i konstrukcija).
Svi kandidati originalnu dokumentaciju temeljem koje su prilikom prijave ostvarili određena prava (potvrde školske medicine, liječničke svjedodžbe medicine rada i ostale dokumente kojima su ostvarena dodatna prava za upis) moraju donijeti u Školu u navedenim terminima na zajednički sastanak. U Školu treba također donijeti potpisani obrazac o upisu u prvi razred srednje škole kojeg ispunjava i potpisuje roditelj ili skrbnik (Upisnica SŠMB za upis u prvi razred OVDJE!). U nastavku prilažemo Skraćene upute za učenike i roditelje prilikom dostave potrebne dokumentacije za upis u I. razred OVDJE!
VESELIMO SE VAŠEM DOLASKU!

Preuzimanje:
Brošura „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015./2016. – Idemo u srednju!“ - pdf
Natječaj za upis učenika u 1. razred Srednje škole Mate Blažine za školsku godinu 2015./2016. - pdf
Natječaj za upis učenika u 1. razred Srednje škole Mate Blažine za školsku godinu 2015./2016. - xls
Obrazac Upisnica SŠMB za upis u I. razred - pdf

08.05.2015. Odluka o upisu u prvi razred šk.g. 2015.-2016. OVDJE!  Struktura upisa učenika OVDJE!

23.04.2015. Instalater-monter i industrijski mehaničar (po klasičnom programu) nova zanimanja u SŠMB-u od šk. god. 2015.-2016. SŠMB-u je od strane MZOS-a odobren početak izvođenja programa obrazovanja za stjecanja strukovnih kvalifikacija instalater-monter i industrijski mehaničar po klasičnom programu koja će zamijeniti automehaničare i instalatere grijanja i klimatizacije po JMO programu. OVDJE! Ujedno će preostali postojeći JMO programi elektromehaničar, konobar, kuhar, prodavač prijeći u elektromehaničar, konobar, kuhar, prodavač po klasičnom programu od prvog razreda šk.g. 2015.-2016.
Zanimanje instalater monter (po klasičnom programu) objedinjuje tri zanimanja u jedno i to: vodoinstalater, instalater grijanja i plinoinstalater. Poslove koji obavljaju instalateri monteri jesu montaža i servis opreme vodovoda, grijanja, ventilacija  plina i zraka te obnovljivih izvora energije. Isto tako izrađuju razvodnu mrežu, ugrađuju armaturu i puštaju je u pogon. Praktičnu nastavu obavljaju u trgovačkim društvima i kod privatnika koji se bave vodoinstalacijama, centralnim grijanjem i održavanjem rashladnih sustavima.
Industrijski mehaničari (po klasičnom programu) servisiraju i održavaju strojeve u industriji i obrtničkim radionicama. Njihov je zadatak da tvorničkim postrojenjima osiguraju pouzdan rad kako bi se nesmetano mogla odvijati proizvodnja. Bliska zanimanja su tehničar za mehatroniku i finomehaničar. Mogućnost zaposlenja u raznim tvrtkama koje se bave opisanim poslovima.

Šifra Naziv programa/zanimanja Trajanja Razred. odjel Plan
320104 Opća gimnazija 4 2,00 48
060604 Ekonomist 4 1,00 24
040104 Elektrotehničar 4 1,00 24
071333 Konobar* 3 0,29 7
071333 Kuhar* 3 0,42 10
061303 Prodavač* 3 0,29 7
012103 Industrijski mehaničar* 3 0,33 7
011503 Instalater-monter* 3 0,33 7
041203 Elektromehaničar* 3 0,33 7
015102 Pomoćni kuhar** 2 0,50 10
075202 Monter strojeva i konstrukcija** 2 0,50 10
  ukupno   7,00 161

*industrijski program ("klasični" model obrazovanja)  
**prilagođeni program

             TV emisija Labinska kronika, 05.06.2015.
Prijedlog plana upisa za šk.g. 2015.-2016. - pdf   Letak za šk.g. 2015.-2016. - pdf
Prezentacija Osobne iskaznice škole na Danima otvovrenih vrata 2015. - pdf
Planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u šk. god. 2015.-2016. - pdf
Odluka o uspostavi obrazovnih sektora - pdf
16.02.2015. Odluka Grada Labina o bodovanju deficitarnih škola/studija u školskoj/studijskoj godini 2015.-2016. OVDJE!
12.02.2015. Otvorena Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole Javna rasprava otvorena je od 12. veljače do 14. ožujka 2015.. Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom Nacrtu prijedloga Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.
Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole - mzos.hr
07.09.2014. Konačni rezultati upisa u I. razred šk.g. 2014./2015. OVDJE!
03.09.2014. Upute za učenike i roditelje na početku nove školske godine - ssmb.hr
Informacije za učenike koji upisuju šk.g. 2014.-2015. - pdf
23.07.2014. Objava slobodnih mjesta u jesenskome upisnome roku Sukladno točki X. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, objavljujemo popis slobodnih mjesta za jesenski upisni rok. Navedeni popis može se vidjeti OVDJE!, a za SŠMB Labin OVDJE!.

                     Škola                                       Program                  Trajanje Slobodna mjesta


        Slobodan mjesta u SŠMB Labin nakon ljetnog roka 2014. - pdf

14.07.2014. OBAVIJEST učenicima koji upisuju 3-godišni program Temeljem čl. 24. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015., stavak 4. nakon utvrđene Ljestvice poretka u ljetnom roku kandidati su dužni pri upisu dostaviti Školi sklopljeni Ugovor o naukovanju koji sklapa licencirani obrtnik i učenik u skladu čl. 55. i 61. Zakona o obrtu. Obrtnici sa licencom za zanimanja i programe koji se upisuju u naše škole jesu: konobar (RIVIERA ADRIA d.d. Poreč, Stanicija Kaligari 1, Poreč i Slobode 80, Rabac); kuhar (RIVIERA ADRIA d.d. Poreč, Stanicija Kaligari 1, Poreč i Slobode 80, Rabac); automehaničar AUTOSERVIS BOYSKI, Edo Valković, Potpićan bb, Potpićan; instalater grijanja i klimatizacije (EDIMONT Obrt za instalacijske radove, vl. Edi Mohorović, Ladenci 2, Labin i Obrt za instalacijske radove, vl. Vladimir Ukota, Glavani 25, Barban); elektromehaničar (SANIK Popravak električnih aparata za kućanstvo, vl. Livio Božac, ŽMINJ;

                     
Ugovor o naukovanju za strukovnu kvalifikaciju              Ugovor o provedbi praktične nastave
            (za licenciranog obrtnika)                                      (za poslodavac bez licence)

Ugovori se sklapaju u 4 istovjetna primjerka, od kojih po jedan pripada svakoj ugovornoj strani, zatim školi u koju je učenik upisan te ministarstvu nadležnom za obrt. Popis licenciranih obrta u Istarskoj županiji - exel

11.07.2014. Objavljene konačne ljestvice poretka Objavljene su konačne ljestvice poretka i kandidati sada mogu na kartici 'Moj odabir' preuzeti upisnicu koju u razdoblju od 14. do 18. srpnja trebaju dostaviti u Srednju školu Mate Blažine, u koju su ostvarili pravo upisa. Dobrodošli!

Konačna ljestvica poretka upisa u prvi razred za šk.g. 2014.-2015. - ljetni rok

Red.
br.
Naziv programa/zanimanja Plan Ljestvica poretka Slobodna mjesta
1. i  2. Opća gimnazija 56 45 11
3. Ekonomist 24 23 1
4. Elektrotehničar 24 24 0
5. Konobar JMO* 7  5 2
  Kuhar JMO* 10 10 0
  Prodavač JMO* 7  4 3

6.

Automehaničar JMO* 7 4 3

 

Instalater grijanja i klimatizacije JMO* 7  7 0
  Elektromehaničar JMO* 7  7 0

7.

Pomoćni kuhar

10 1 9
  Monter strojeva i konstrukcija 10  0 10
  UKUPNO:  169 130 39

Preuzimanje: Konačna ljestvica poretka SŠMB-a u ljetnom roku - pdf

10.07.2014. INFORMACIJA ZA UČENIKE KOJI UPISUJU PRVI RAZRED U ŠK.G. 2014./2015. Dana 14.07.2014. od 8,00 do 16,00 sati dužni su se javiti u školu - prostorija br. 21 svi učenici u pratnji roditelja ili skrbnika trogodišnjih strukovnih programa u zanimanjima kuhar, konobar, prodavač, elektromehaničar, instalater grijanja i klimatizacije i automehaničar koji su stekli uvjete za upis u ovim zanimanjima.
14.07.2014. - 18.07.2014. od 8,00 do 16,00 sati dužni su se javiti u školu - prostorija br. 21 svi ostali učenici četverogodišnjeg strukovnog programa u zanimanjima elektrotehničar i ekonomist, dvogodišnjeg strukovnog programa za zanimanje monter strojeva i konstrukcija i pomoćni kuhar i svi učenici gimnazijskih programa koji su stekli uvjete za upis u ovim programima-zanimanjima.
Svi učenici koji upisuju prvi razred dužni su donijeti potpisanu upisnicu od strane roditelja ili skrbnika i učenika. Ukoliko nemaju mogućnosti ispisa upisnice, upisnicu će ispisati u srednjoj školi – u tom slučaju obavezan je dolazak učenika u pratnji roditelja ili skrbnika.  Informacija za učenike i roditelje - pdf

26.06.2014. Početak prijava obrazovnih programa u ljetnome roku Kao što je propisano Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015., 26. lipnja 2014. godine započele su prijave obrazovnih programa u sustavu NISpuSŠ. Prijave obrazovnih programa trajat će do 8. srpnja 2014. Konačne rang liste za sve programe, pa i one s ranijim rokom prijave, bit će generirane 11. srpnja.

02.05.2014. Ministarstvu obrazovanja, znanosti i sporta započelo s odobravanjem plana upisa za sljedeću školsku godinu. Ministarstvo je našoj školi vratilo naš prijedlog na doradu (ne dozvoljava se kombinacija dvaju zanimanja u četverogodičnjem programu stoga se Škola opredjelila za zanimanje elektrotehničar) te povećala broj sa 5 na 10 za pomoćna zanimanja, tako da je naš novi plan upisa sljedeći:

Plan upisa u prvi razred za šk.g. 2014.-2015.

Red.
br.
Naziv programa/zanimanja Trajanje Razrednih
odjela
Učenika
1. i  2. Gimnazija - opća 4 2 56
3. Ekonomija - ekonomist 4 1 24
4. Elektrotehnika - Elektrotehničar 4 1 24
5. Konobar JMO* 3   7
  Kuhar JMO* 3 1 10
  Prodavač JMO* 3   7

6.

Automehaničar JMO* 3 1 7

 

Instalater grijanja i klimatizacije JMO* 3   7
  Elektromehaničar JMO* 3   7

7.

Pomoćni kuhar

2 1 10
  Monter strojeva i konstrukcija 2   10
  UKUPNO:   7 169

 

 

 

 

 

 

Više o: Danima otvorenih vrata 2014. - ssmb.hr
Prezentacija SŠMB-a na Danima otvorenih vrata 2014. - pdf

VIDEOZAPISI

Video uradak Izrada završnog rada ugostitelja 2015. - youtube

Igrani video uadak mladih ekonomista SŠMB-a 2014.

MLADI EKONOMISTI U VJEŽBENIČKOJ TVRTKI SŠMB-a 2014.
- you tube (405 posjeta do 2015.)

Video uradak kuhara i konobara SŠMB-a na praktičnom dijelu
završnog ispita 2014.


IZRADA ZAVRŠNO RADA UGOSTITELJA SŠMB-a 2014.
- you tube (286 posjeta do 2015.)

Elektrotehnika i računalstvo Video - youtube (1.879 posjeta do 2015.)   Strojarstvo Video - youtube (1.925 posjeta do 2015.)   Turizam i ugostiteljstvo Video - youtube (534 posjeta do 2015.)


Revija završnih radova u elektrotehnici SŠMB-a
- ssmb.hr

 

Fotogalerija: