naslovna > Kurikulum > Dopunska i dodatna nastava

Dopunska i dodatna nastava

Dopunska nastava – individualizirani oblik rada u skupinama za učenike koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha (Državni pedagoški standard, 2008.).

Dodatna nastava – individualizirani oblik rada za potencijalno darovite učenike (Državni pedagoški standard, 2008.).

Škola otkriva, prati i potiče učenike koji u nekim nastavnim predmetima ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni predmet te organizira dodatnu nastavu prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Za učenike kojima je potrebna pomoć u učenju Škola organizira dopunsku nastavu.

Detaljnije o dodatnoj i dopunskoj nastavi Školskom i strukovnom kurikulumu za šk.g. 2014.-2015.

Šk. g. 2014.-2015.

Novosti
6.05.2015. Uvođenjem dopunske nastave na temelju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgoju i obrazovanju
… Školski je odbor 06.05.2015. donio odluku o izmjenama kalendara rada u Godišnjem planu i programu tako da će se:
Sjednice razrednih vijeća na kraju nastavne godine za završne razrede 22.05.2015., a dopunske nastave 25.05.-03.06. 2015.

Prijedlozi:

Prijedlog rasporeda produžne nastave za IV.em razred iz matematike - prof. Đani Žufić:
Ponedjeljak, 25.05.2015. -  2. i 5. sat; Srijeda, 27.05.2015. - 1. i 3. sat; Četvrtak, 28.05.2015. - 2. sat; Petak, 29.05.2015. - 1. sat; Ponedjeljak, 01.06.2015. - 2. i 5. sat; Srijeda, 03.06.2015. - 1. i 3. sat. Učionica IV.em (br. 69)

Prijedlog termina dopunske nastave za III.ams i IV.e iz engleskog jezika - prof. Karla Golja Milevoj:
Ponedjeljak, 25.05.2015. - 1., 2., 3., 4. sat  (*N.K. umjesto 4. sata - 7. sat); Četvrtak, 28.05.2015. - 1., 2., 3., 4., 6., 7. sat. Kabinet stranih jezika.

Prijedlog termina dopunske nastave za III.ams iz matematike - prof. Ticijana Šumberac:
Ponedjeljak, 25.05.2015. -  5., 6. i 7. sat; Utorak, 26.05.2015. - 1., 2, 4. sat; Srijeda, 27.05.2015. - 5. i 6. sat; Četvrtak, 28.05.2015. - 1. i 3. sat. Kabinet matematike.

Prijedlog termina dopunske nastave za IV.em iz elektromotornih pogona - prof. Miladin Popović:
Ponedjeljak, 25.05.2015. -  4. sat; Srijeda, 27.05.2015. - 1. i 4. sat; Četvrtak, 28.05.2015. - 4., 5., 6., 7. sat; Petak, 29.05.2015. - 1., 2., 3. sat; Učionica br. 5.


Šk. g. 2013.-2014.

16.06.2014. OBAVIJEST DOPUNSKA NASTAVA IZ MATEMATIKE ZA TROGODIŠNJA STRUKOVNA USMJERENJA Obavještavaju se učenici trogodišnjeg strukovnog usmjerenja da će se dopunska nastava iz matematike održati u ponedjeljak 23. lipnja i utorak 24.lipnja u terminu od 8:00 do 10:00.
Laura Kokot, prof.

Preuzimanje:
Dopunska i dodatna nastava 2013.-2014 - pdf   Dopunska i dodatna nastava 2012.-2013. - pdf

Dopunska nastava se organizira za učenike koji nisu na redovnoj nastavi bili u mogućnosti savladati gradivo. Toj skupini pripadaju npr. učenici s teškoćama u razvoju, učenici sa manjkavim predznanjem, učenici za koje se pokazalo da dio gradiva nisu savladali. Učenici mogu pohađati dopunsku nastavu tijekom cijele godine ili po potrebi u dogovoru s nastavnikom. Obično se održava 1 sat tjedno i oblik nastave koju nastavnik koristi je isključivo individualni rad. Grupu dopunske nastave čini najviše 10 učenika. Ne postoji program koji propisuje Ministarstvo, niti se ovaj rad ocjenjuje.
Dodatna nastava organizira se za učenike koji na redovnoj nastavi pokazuju izrazito zanimanje za predmet, koji posjeduju mogućnosti koje se mogu još više razviti intenzivnim radom, tj. za tzv. napredne učenike. Učenici mogu pohađati dopunsku nastavu tijekom cijele godine ili po potrebi u dogovoru s nastavnikom. Grupu dopunske nastave čini najviše 10 učenika. Ne postoji program koji propisuje Ministarstvo, niti se ovaj rad ocjenjuje. Uobičajeno je da se učenici na toj nastavi pripremaju za natjecanja, ali treba imati na umu da sudjelovanje na natjecanjima nije jedini cilj dodatne nastave.

Poveznice:
Osobna karta škole - SŠMB

Fotogalerija: