naslovna > Stručni aktivi > Đani Žufić

Đani Žufić

Materijali za I. razred
1. Realni brojevi – 25.9.2020.
2. Potencije – 9.11.2020.
3. Faktorizacija – 1.12.2020.
4. Jednadžbe, nejednadžbe – 5.2.2021.

Materijali za II. razred
1. Kompleksni brojevi – 5.10.2020.
2. Kvadratne jednadžbe – 9.11.2020.
3. Funkcije – 1.2.2021.

Materijali za III. razred
1. Funkcije – 12.10.2020.
2. Trigonometrijske funkcije – 16.11.2020.
3. Trigonometrijske jednadžbe – 10.12.2020.
4. Poučak o sinusu i kosinusu – 10.2.2021.